Bezpieczeństwo w pracy

Żuraw spadł, wiele domów uszkodzonych

Wytyczne OSHA dotyczące zapobiegania wypadkom z udziałem dźwigów W celu zwiększenia bezpieczeństwa na placu budowy i zmniejszenia liczby ofiar śmiertelnych wśród pracowników, OSHA wydała wytyczne dotyczące zapobiegania wypadkom z udziałem dźwigów. Mimo, że pracownicy budowlani...

Instruktaż i szkolenie pracowników w zakresie pracy na wysokości

Instrukcje i szkolenia dla pracowników Pracodawcy muszą zapewnić pracownikom informacje, instrukcje, szkolenia i nadzór, aby mogli oni bezpiecznie wykonywać swoją pracę. Przy zatrudnianiu należy określić wymagania dla danego stanowiska, jeżeli będzie ono wymagało pracy na wysokości...

7 wskazówek, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo na drodze

Wskazówki, jak zapewnić dziecku bezpieczeństwo na drodze Poza nauczaniem dzieci zasad bezpieczeństwa na drodze, rodzice powinni również pamiętać o następujących wskazówkach, aby zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo na drodze. Zapnij pasy! - Upewnij się, że Twoje dziecko zawsze ma...

Przykłady różnych zagrożeń pożarowych w miejscu pracy

Przykłady różnych zagrożeń pożarowych w miejscu pracy Zagrożenia powodujące pożary Zagrożenia elektryczne: Awarie systemów elektrycznych i niewłaściwe użytkowanie sprzętu elektrycznego są głównymi przyczynami pożarów w miejscu pracy. Pożary mogą być spowodowane luźnymi...

Liderzy ds. bezpieczeństwa nie są tacy jak wszyscy inni

Co sprawia, że specjaliści ds. bezpieczeństwa różnią się od innych menedżerów i przełożonych w firmie? Wszyscy wiemy, jak wysoko cenieni (i wynagradzani) są czarodzieje finansów; projektanci produktów są rutynowo chwaleni za ich innowacyjnego ducha; inżynierowie są sławni za ich...

Osiem wskazówek dotyczących bezpieczeństwa chemicznego

Plany higieny chemicznej są dokumentami pisemnymi, które przedstawiają zagrożenia występujące w laboratorium i wyjaśniają procesy, protokoły, narzędzia i sprzęt, które są dostępne, aby pomóc pracownikom w ochronie przed tymi zagrożeniami. Jak wiele planów bezpieczeństwa, plany...

Dlaczego inspektorzy bezpieczeństwa są tak ważni?

Przełożony jest ważny Dlaczego więc przełożeni są tak ważni? Mogą oni podjąć natychmiastowe, bezpośrednie działania, aby upewnić się, że że ich miejsca pracy są bezpieczne i zdrowe dla wszystkich pracowników. W swoim tekście "Occupational Safety and Health Management" Thomas...

5 środków ostrożności związanych z bezpieczeństwem na rigach...

Każda osoba pracująca na platformie wiertniczej, od montera do wiertacza, powinna być świadoma niebezpieczeństw związanych z jej pracą - a także prostych środków ostrożności, które mogą pomóc w uniknięciu wypadku. Każdego roku na platformach wiertniczych dochodzi do setek...

Kiedy należy przeprowadzić ocenę ryzyka związanego z hałasem?

Jeśli zidentyfikowałeś jakiekolwiek hałaśliwe czynności, które mogą narażać Twoich pracowników lub inne osoby w Twoim miejscu pracy na niebezpieczny hałas, to o ile nie możesz natychmiast zmniejszyć narażenia poniżej normy, powinieneś ocenić ryzyko przeprowadzając ocenę hałasu...

Sprzęt bezpieczeństwa laboratoryjnego

Laboratoryjne wyposażenie bezpieczeństwa Wyciągane mokre stanowisko badawcze Wyciągane mokre ławy wychwytują, zatrzymują i wydalają emisje powstałe w wyniku działania niebezpiecznych substancji chemicznych lub reakcji chemicznych. Wszystkie eksperymenty laboratoryjne z chemikaliami...