Sprawdź typowe zagrożenia związane z upadkiem z wysokości

Praca na wysokości pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń w miejscu pracy. Przypadki często wiążą się z nadmiernym wychyleniem się, nadmiernym wyważeniem lub uszkodzeniem delikatnej powierzchni.

Upadki z wysokości mogą być również spowodowane przez niestrzeżone otwory w podłogach, takie jak włazy, otwory rewizyjne i doły, a także przez upadki do zbiorników procesowych i maszyn.

Typowe zagrożenia:

  • Praca w pobliżu niezabezpieczonej krawędzi (np. na płaskim dachu; na pokładzie częściowo zbudowanego rusztowania; przy otwartych drzwiach szybu windy, gdy winda znajduje się na innym piętrze; przy wykopie).
  • Praca na kruchym materiale powyżej upadku (np. na kruchym dachu; na świetliku).
  • Korzystanie z urządzeń dostępowych, takich jak ruchome podnośniki robocze lub podnośniki wiśniowe.
  • Używanie drabin, takich jak drabina pionowa, drabina rozstawna lub drabina pionowa przystawna.
  • Stawanie na przedmiotach w celu dotarcia do wysokich poziomów (np. korzystanie z krzesła w celu dotarcia do górnej półki regału magazynowego).
  • Upadki z wysokości (nawet z niewielkiej wysokości) często powodują bardzo poważne obrażenia i są częstą przyczyną obrażeń śmiertelnych. Prace budowlane rutynowo wiążą się z pracą na wysokości.

Prace na wysokości (jeżeli są nieuniknione) powinny być wykonywane z bezpiecznej platformy z odpowiednim zabezpieczeniem krawędzi, ale czasami może to nie być możliwe. W takich sytuacjach konieczne może być użycie drabiny; jednakże drabiny najlepiej jest używać tylko jako środka dostępu do i z miejsca pracy.

Powinny być używane w miejscu pracy tylko do lekkich, krótkotrwałych prac i tylko po starannej identyfikacji zagrożeń, analizie ryzyka i planowaniu.

Jeżeli dojdzie do upadku z wysokości, jego skutki będą zależały od wielu czynników, takich jak odległość, na jaką upadł, rodzaj powierzchni, na której wylądował, sposób lądowania oraz wiek i stan zdrowia osoby.

Ciężkość obrażeń zwiększa się na przykład, gdy upadek następuje na drogę poruszającego się pojazdu (lub maszyny) lub do zbiornika zawierającego niebezpieczną substancję.