Bezpieczeństwo w pracy

Obowiązki i odpowiedzialność inspektora ds. bezpieczeństwa w...

Trendy bezpieczeństwa w budownictwie W ostatnich latach obserwuje się tendencję do zwracania przez budowniczych i wykonawców większej niż kiedykolwiek wcześniej uwagi na kwestie związane z bezpieczeństwem. Faktem jest, że firmy dbające o bezpieczeństwo osiągają lepsze wyniki i mają...

Pięć kroków, które należy podjąć po wypadku przy pracy

Szybkie działanie i jasna komunikacja zmniejszają skutki wypadków przy pracy dla pracodawców i pracowników. Urazy w miejscu pracy zdarzają się nawet przy zachowaniu rygorystycznych środków ostrożności. Oto pięć kroków, które pozwolą Ci jak najlepiej wykorzystać tę niefortunną...

Poznaj możliwości, jakie daje korzystanie z wytycznych dotyczących...

Jeśli miałbyś zdefiniować generowanie wytycznych dotyczących bezpieczeństwa w budownictwie, większość firm byłaby w stanie odnieść się do kodeksu postępowania własnego przedsiębiorstwa, jeśli chodzi o odpowiedzialność za pracę. Jednak nawet przy takim znaczeniu bezpieczeństwa...

Co możesz zrobić dla bezpieczeństwa swojego dziecka

Porady dla rodziców, jak pomóc dzieciom zachować bezpieczeństwo Bezpieczeństwo w domu Dzieci powinny znać swoje imię i nazwisko, numer telefonu domowego, wiedzieć kiedy zadzwonić pod numer 911 i jak korzystać z telefonu. Należy umieścić informacje kontaktowe w miejscu, gdzie dzieci...

Co pracownicy powinni wiedzieć o pracy na wysokości?

Safety, Health, and Welfare at Work Act 2005 nakłada na pracowników obowiązki, aby: Przestrzegania przepisów ustawowych, takich jak przepisy dotyczące pracy na wysokości; Chronić własne bezpieczeństwo i zdrowie, jak również bezpieczeństwo i zdrowie każdego, kto może być dotknięty...

Szkolenie w zakresie środków ochrony osobistej (Hands-On-How-To)

Szkolenie PPE (Hands-On-How-To) Powiedziano Ci, że masz zmieszać pewien środek chemiczny z wodą, aby użyć go jako środka czyszczącego do mycia firmowych ciężarówek. Sprawdzasz substancję chemiczną. Wygląda jak woda, w dotyku niczym się od niej nie różni... więc zakładasz, że PPE...

Dlaczego szkolenie jest niezbędne dla każdego pracownika

Wraz z rozwojem i ewolucją technologii i biznesu, bezpieczeństwo w miejscu pracy również ewoluowało wraz z nowoczesnymi trendami. Podstawowe szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i programy ciągłego doskonalenia stały się przestarzałe wraz z innowacjami i wdrażaniem najnowocześniejszych...

Całkowite usunięcie azbestu z budynków jedynym długoterminowym...

Nowy raport Australijskiej Agencji Bezpieczeństwa i Eliminacji Azbestu (Asbestos Safety and Eradication Agency) wykazał, że całkowite usunięcie azbestu jest jedynym bezpiecznym sposobem zarządzania długoterminowym ryzykiem narażenia na choroby związane z azbestem. "Wbrew temu, co wielu...