Co i jak przy pracy na wysokości

Dobre i złe strony pracy na wysokości

Prace na wysokości są jedną z najczęstszych przyczyn wypadków śmiertelnych i poważnych obrażeń. Do najczęstszych przyczyn należą upadki z drabin i z kruchych powierzchni. Praca na wysokości" oznacza pracę w dowolnym miejscu, w którym, w przypadku braku środków ostrożności, osoba może spaść na odległość, która może spowodować obrażenia ciała (np. upadek przez kruchy dach).

W tym rozdziale pokazano, jak pracodawcy mogą podjąć proste, praktyczne środki w celu zmniejszenia ryzyka upadku któregokolwiek z pracowników podczas pracy na wysokości.

Wykonuj...

 • Jak najwięcej prac wykonuj z ziemi;
 • Upewnij się, że pracownicy mogą bezpiecznie dostać się do i z miejsca pracy na wysokości;
 • Upewnić się, że sprzęt jest odpowiedni, stabilny i wystarczająco mocny do wykonywanej pracy, regularnie konserwowany i sprawdzany;
 • Podjąć środki ostrożności podczas pracy na kruchych powierzchniach lub w ich pobliżu;
 • Zapewnić ochronę przed spadającymi przedmiotami;
 • Rozważenie procedur ewakuacyjnych i ratunkowych w nagłych wypadkach.

Nie należy...

 • Przeciążaj drabin - przed przystąpieniem do pracy na wysokości weź pod uwagę sprzęt lub materiały, które pracownicy przenoszą. Sprawdź piktogram lub etykietę na drabinie, aby uzyskać informacje;
 • Nadmiernie sięgać po drabiny lub drabiny stopniowe;
 • Opierać drabinę o słabe górne powierzchnie, np. szyby lub plastikowe rynny;
 • Używać drabin lub drabinek do ciężkich lub uciążliwych prac, a jedynie do lekkich i krótkotrwałych prac (maksymalnie 30 minut);
 • Pozwalać na pracę na wysokości osobom, które nie są kompetentne (nie posiadają umiejętności, wiedzy i doświadczenia do wykonania danej pracy).

Co muszę zrobić?

Musisz upewnić się, że praca jest właściwie zaplanowana, nadzorowana i wykonywana przez kompetentne osoby posiadające umiejętności, wiedzę i doświadczenie do wykonania danej pracy. Należy używać odpowiedniego rodzaju sprzętu do pracy na wysokości.

Przy rozważaniu środków ostrożności należy przyjąć rozsądne podejście. Zadania o niskim ryzyku i stosunkowo proste będą wymagały mniej wysiłku przy planowaniu, a w niektórych sytuacjach o niskim ryzyku zdrowy rozsądek podpowiada, że nie są konieczne żadne szczególne środki ostrożności.

Środki kontroli

Po pierwsze, oceń ryzyko. Czynniki, które należy wziąć pod uwagę, to wysokość zadania, czas trwania i częstotliwość oraz stan powierzchni, na której prowadzone są prace. Zestaw narzędzi BHP: Jak kontrolować ryzyko w miejscu pracy Strona 97 z 103

Przed przystąpieniem do pracy na wysokości należy wykonać następujące proste czynności:

 • Unikaj pracy na wysokości, jeżeli jest to racjonalnie wykonalne (patrz strona 12);
 • Jeżeli nie można łatwo uniknąć pracy na wysokości, zapobiegaj upadkom, wykorzystując istniejące już bezpieczne miejsce pracy lub odpowiedni rodzaj sprzętu;
 • Zminimalizuj odległość i skutki upadku, stosując odpowiedni rodzaj sprzętu tam, gdzie nie można wyeliminować ryzyka.

Na każdym etapie zawsze należy rozważyć środki, które chronią wszystkich zagrożonych (ochrona zbiorowa) przed środkami, które chronią tylko jednostkę (ochrona osobista).

Ochrona zbiorowa to sprzęt, który nie wymaga działania osoby pracującej na wysokości, aby był skuteczny. Przykładem mogą być stałe lub tymczasowe poręcze, podnośniki nożycowe i rusztowania wieżowe.

Ochrona osobista to sprzęt, który wymaga indywidualnego działania osoby pracującej na wysokości, aby był skuteczny. Przykładem może być prawidłowe założenie szelek bezpieczeństwa i podłączenie ich, za pomocą pochłaniającej energię smyczy, do odpowiedniego punktu zaczepienia.