Zarządzanie azbestem w budynkach

Azbest

Azbest jest najczęstszą przyczyną zgonów związanych z pracą w Wielkiej Brytanii. Choroby związane z azbestem zabijają obecnie w Wielkiej Brytanii około 4500 osób rocznie (www.hse.gov.uk/statistics).

Dopóki azbest jest w dobrym stanie, nie jest naruszany ani uszkadzany, ryzyko jest znikome. Jeśli jednak zostanie naruszony lub uszkodzony, może stać się zagrożeniem dla zdrowia, ponieważ włókna azbestowe są uwalniane do powietrza i ludzie mogą je wdychać.

Chociaż obecnie stosowanie azbestu w budowie lub renowacji jakichkolwiek pomieszczeń jest nielegalne, wiele tysięcy ton tego materiału było używanych w przeszłości w takich rzeczach jak:

 • otuliny na instalacjach i rurociągach;
 • produkty izolacyjne, takie jak płyty ognioodporne;
 • pokrycia dachowe z cementu azbestowego;
 • powłoki natryskiwane na konstrukcje stalowe w celu izolacji przed ogniem i hałasem.

Wiele z tych materiałów jest nadal na miejscu. Jednakże jest mało prawdopodobne, by budynki zbudowane po roku 2000 zawierały materiały azbestowe.

Zarządzanie azbestem w budynkach

Jeśli jesteś odpowiedzialny za konserwację i naprawy pomieszczeń niemieszkalnych, przepisy Control of Asbestos Regulations 2012 wymagają, byś

 • podjęcia uzasadnionych kroków w celu stwierdzenia, czy obecne są materiały zawierające azbest, a jeśli tak, to ile materiału, gdzie się znajduje, jakiego jest rodzaju (płytki, płyty, otulina itp.) i w jakim jest stanie;
 • sporządzisz i będziesz aktualizował dokumentację lokalizacji i stanu materiałów zawierających azbest (lub materiałów, co do których istnieje przypuszczenie, że zawierają azbest);
 • wyraźnie zidentyfikuj wszystkie obszary, do których nie uzyskano dostępu lub które nie zostały zbadane;
 • przygotuj plan, który określa sposób zarządzania ryzykiem związanym z tymi materiałami;
 • podejmij niezbędne kroki w celu wprowadzenia planu w życie;
 • przekaż informacje o lokalizacji i stanie materiałów zawierających azbest każdemu, kto może przy nich pracować lub je naruszać.

Nie naruszaj azbestu. Jest on niebezpieczny tylko wtedy, gdy jest naruszany. Jeżeli jest on bezpiecznie zarządzany i ograniczany, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia. Nie usuwaj azbestu niepotrzebnie, gdyż może to być bardziej niebezpieczne niż pozostawienie go na miejscu i zarządzanie nim.

Dalsze informacje na temat zarządzania azbestem w budynkach dostępne są na stronie internetowej HSE poświęconej azbestowi: www.hse.gov.uk/asbestos. Obejmuje ona przewodnik internetowy "Managing my asbestos" (www.hse.gov.uk/asbestos/managing), który krok po kroku pomoże Ci zdecydować, czy azbest jest obecny, a jeśli tak, to jak nim zarządzać.

Praca z materiałami zawierającymi azbest

Przepisy Control of Asbestos Regulations 2012 dotyczą wszystkich rodzajów prac z wykorzystaniem azbestu i materiałów zawierających azbest. Nakładają one określone obowiązki na pracodawców i osoby samozatrudnione.

Musisz dowiedzieć się, czy w miejscu pracy znajdują się materiały zawierające azbest. Jeśli to możliwe, przed rozpoczęciem prac zaplanuj je tak, aby uniknąć naruszania tych materiałów.

Jeśli musisz wykonać prace, które mogą naruszyć materiały zawierające azbest, musisz:

 • zapobiegać narażeniu na działanie włókien azbestu, lub gdy nie jest to racjonalnie wykonalne (patrz strona 12);
 • zredukować narażenie do najniższego możliwego poziomu poprzez zastosowanie odpowiednich środków kontroli i posiadanie systemu zarządzania.

Każdy, kto będzie pracował z materiałami zawierającymi azbest, musi być odpowiednio przeszkolony i nadzorowany.

Prace o podwyższonym ryzyku, takie jak usuwanie większości azbestu, mogą być podejmowane jedynie przez licencjonowanego wykonawcę, ale każda decyzja o tym, czy dana praca podlega licencjonowaniu, opiera się na ocenie ryzyka.

Strona HSE poświęcona azbestowi zawiera dalsze informacje, w tym porady na temat:

 • jak przeprowadzać prace z materiałami zawierającymi azbest;
 • rodzaju koniecznych środków kontroli;
 • jakie szkolenia są wymagane;
 • jakie rodzaje prac muszą być wykonywane przez licencjonowanych wykonawców.