Specjalne wyposażenie, które może być zamontowane w pojazdach w celu ochrony kierowców

W razie potrzeby pojazdy powinny być również wyposażone w:

Siedzenie dla kierowcy (oraz siedzenia dla ewentualnych pasażerów).

Systemy ochrony i przytrzymywania kierowcy, takie jak:

  • Pasy bezpieczeństwa.
  • Pałąk lub klatka chroniąca kierowcę w przypadku przewrócenia się pojazdu.
  • Osłona chroniąca kierowcę przed spadającymi przedmiotami.

Klakson.

Urządzenia wspomagające widoczność, takie jak kamery i lusterka.

Dźwiękowy alarm cofania ostrzegający pieszych.

Sygnalizator lub migające światło ostrzegające o zbliżającym się pojeździe.

Pojazdy powinny być:

  • Odpowiednie do ich przeznaczenia.
  • Odpowiednie dla środowiska i warunków, w których są używane.
  • Utrzymywane w bezpiecznym stanie technicznym.
  • Prowadzone wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony, wykwalifikowany personel.
  • rutynowo sprawdzane przed użyciem.