Złamanie rutyny, rusztowanie poza kontrolą

Poważne obrażenia lub śmierć mogą być skutkiem niezapoznania się i nieprzestrzegania przepisów i wytycznych dotyczących bezpieczeństwa przed montażem, użytkowaniem lub demontażem rusztowania. Rusztowanie może być wznoszone, przenoszone lub demontowane tylko pod nadzorem kompetentnej osoby.

Rola osoby kompetentnej

Osoba kompetentna musi być w stanie zidentyfikować istniejące i przewidywalne zagrożenia oraz posiadać uprawnienia do wprowadzenia niezbędnych poprawek, w tym wstrzymania pracy do czasu wprowadzenia poprawek. OSHA wymaga, by osoba kompetentna była w stanie podejmować decyzje w sprawach dotyczących ochrony przed upadkiem z wysokości, integralności rusztowania i bezpiecznego dostępu do rusztowania.

Osoba kompetentna musi być zaznajomiona ze specyfikacjami producenta i instrukcjami bezpiecznego użytkowania rusztowań. Zazwyczaj jest to osoba z doświadczeniem w pracy i licznymi zaliczonymi szkoleniami.

Co należy sprawdzić przed montażem rusztowania (zarówno ruchomego jak i stałego)?

Miejsce pracy powinno być sprawdzone pod kątem warunków gruntowych, wytrzymałości budynku, bliskości linii energetycznych (należy zachować minimalną odległość 10 stóp pomiędzy liniami energetycznymi a rusztowaniem) oraz przeszkód napowietrznych.

Ważne są również warunki wietrzne i osłona chroniąca przed warunkami atmosferycznymi. Rozstaw ram i wielkość progów można ustalić dopiero po obliczeniu całkowitego obciążenia rusztowania i wytrzymałości konstrukcji. Informacje na temat nośności elementów rusztowania można uzyskać u producenta.

Rusztowania stacjonarne lub stałe o wysokości powyżej 125 stóp oraz rusztowania ruchome lub przejezdne o wysokości powyżej 60 stóp muszą być zaprojektowane przez zawodowego inżyniera. Przed rozstawieniem rusztowań należy sprawdzić, czy wszystkie elementy wyposażenia są w dobrym stanie i czy nadają się do użytku.

Uszkodzony lub zniszczony sprzęt nie powinien być używany. Deski drewniane używane do budowy rusztowań muszą być specjalnie zatwierdzone i oznaczone przez uprawnioną agencję klasyfikacyjną.

Montaż rusztowań stałych

Każdy, kto montuje, przenosi, demontuje lub używa rusztowania, musi nosić kask ochronny. Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu rusztowania na miękkim, zamarzniętym lub wypełnionym podłożu. Parapety muszą być wypoziomowane i w pełni przylegać do powierzchni nośnej.

Podkładki i podnośniki śrubowe z podkładkami muszą ściśle przylegać zarówno do parapetów, jak i do nóg rusztowania. Do wyrównywania nierówności podłoża należy stosować wyłącznie podnośniki śrubowe. Nie wolno stosować niestabilnych przedmiotów, takich jak klocki drewniane, cegły lub kamienie.

Montaż rusztowań jezdnych lub ruchomych

Wysokość wieży nie może przekraczać czterokrotnej szerokości podstawy. Po obu stronach wieży można zastosować podnośniki, aby zwiększyć szerokość podstawy, jeżeli jest to konieczne. Wszystkie kółka muszą być przymocowane do ramy lub podnośników śrubowych za pomocą nakrętek i śrub lub w inny bezpieczny sposób.

Ciężar wraz z ładunkiem wieży nie może przekraczać nośności kółek. Kółka muszą być zablokowane, chyba że rusztowanie jest przemieszczane. Wszystkie ramy wieży muszą być skrzyżowane.