Rodzaje kasków ochronnych do ochrony głowy

Wskazówki dotyczące doboru ochrony głowy

Przy wyborze ochrony głowy ważna jest wiedza na temat możliwości spadających przedmiotów i zagrożeń elektrycznych. Gdy zostanie stwierdzone, że takie zagrożenia istnieją, należy wybrać najbardziej odpowiedni kask z kategorii wymienionych poniżej.

Kaski typu uderzeniowego

  • Typ I: Kask typu I jest przeznaczony do zapewnienia ochrony tylko górnej części głowy. Nie jest on przeznaczony do ochrony przed uderzeniami bocznymi. (Jest to zdecydowanie najczęściej używany typ hełmu ochronnego).
  • Typ II: Kask typu II jest przeznaczony do ochrony przed uderzeniami zarówno z góry, jak i z boku.

Klasy elektryczne

Klasa G (ogólna): Hełmy klasy G mają na celu zmniejszenie niebezpieczeństwa związanego z kontaktem z przewodnikami niskiego napięcia. Próbki testowe są sprawdzane przy napięciu 2200 woltów (faza do ziemi). Jednakże, napięcie to nie jest przeznaczone jako wskaźnik napięcia, przy którym hełm chroni użytkownika.

Klasa E (elektryczna): Hełmy klasy E mają na celu zmniejszenie niebezpieczeństwa związanego z narażeniem na kontakt z przewodnikami wysokiego napięcia. Próbki testowe są sprawdzane przy napięciu 20 000 woltów (faza do ziemi). Napięcie to nie jest jednak wyznacznikiem napięcia, przy którym hełm chroni użytkownika.

Klasa C (przewodząca): Hełmy klasy C nie są przeznaczone do zapewnienia ochrony przed kontaktem z przewodnikami elektrycznymi.

Czapki ochronne Czapki ochronne/ochraniacze czaszki powinny być wydawane i noszone w celu ochrony przed skaleczeniami skóry głowy w wyniku kontaktu z ostrymi przedmiotami. Jednak bardzo ważne jest, aby zrozumieć, że nie mogą być one noszone jako substytut czapek ochronnych, ponieważ nie zapewniają one ochrony przed siłami uderzenia lub penetracją przez spadające przedmioty.