Zagrożenia związane z maszynami mechanicznymi

Zagrożenia związane z maszynami mechanicznymi

Większość maszyn może potencjalnie powodować obrażenia u ludzi, a wypadki z udziałem maszyn zajmują poczesne miejsce w oficjalnych statystykach wypadków. Obrażenia te mogą mieć różny stopień ciężkości, od niewielkiego skaleczenia lub stłuczenia, przez różne stopnie zranienia i okaleczenia powodujące inwalidztwo, po zmiażdżenie, dekapitację lub inne obrażenia śmiertelne.

Nie tylko maszyny zasilane energią elektryczną są niebezpieczne, ponieważ wiele maszyn obsługiwanych ręcznie (np. gilotyny ręczne i prasy do much) może nadal powodować obrażenia, jeżeli nie są odpowiednio zabezpieczone. Ruch maszyny polega zasadniczo na działaniu obrotowym, ślizgowym lub posuwisto-zwrotnym, albo na kombinacji tych działań.

Ruchy te mogą powodować obrażenia w wyniku zaplątania, tarcia lub ścierania, cięcia, ścinania, kłucia lub przebicia, uderzenia, zgniecenia lub wciągnięcia osoby do pozycji, w której może nastąpić jeden lub więcej z tych rodzajów obrażeń.

Zagrożenia stwarzane przez maszyny zostały określone w normie BS EN ISO 12100 - Część 2: 2003, która obejmuje klasyfikację zagrożeń stwarzanych przez maszyny oraz sposoby powstawania obrażeń.

Osoba może zostać zraniona przez maszynę w wyniku:

Zagrożenie zmiażdżeniem

Zagrożenie zmiażdżeniem wskutek uwięzienia między ruchomą częścią maszyny a stałą konstrukcją, taką jak ściana lub jakikolwiek materiał w maszynie;

Zagrożenie ścięciem

Niebezpieczeństwa związanego ze ścinaniem, które powoduje uwięzienie części ciała, zazwyczaj dłoni lub palców, pomiędzy ruchomymi i nieruchomymi częściami maszyny;

Niebezpieczeństwo przecięcia lub odcięcia

Zagrożenie przecięciem lub odcięciem poprzez kontakt z ostrzem tnącym, takim jak piła taśmowa lub obracająca się tarcza tnąca;

Niebezpieczeństwo zaplątania

Niebezpieczeństwo splątania związane z maszyną, która chwyta luźną odzież, włosy lub materiał roboczy, taki jak papier szmerglowy, wokół obracających się, odsłoniętych części maszyny. Im mniejsza średnica obracającej się części, tym łatwiej o zawinięcie lub zaplątanie;

Niebezpieczeństwo wciągnięcia lub uwięzienia

Niebezpieczeństwo wciągnięcia lub uw ięzienia, np. między kołami zębatymi lub rolkami albo między pasami i kołami pasowymi;

Niebezpieczeństwo uderzenia

Zagrożenie uderzeniem, gdy ruchoma część bezpośrednio uderza w osobę, np. podczas przypadkowego ruchu ramienia roboczego robota w trakcie konserwacji;

Niebezpieczeństwo zakłucia lub przebicia

Zagrożenie ukłuciem lub przebiciem w wyniku wyrzucenia cząstek z maszyny lub ostrego elementu roboczego, takiego jak igła w maszynie do szycia;

Zagrożenie tarciem lub ścieraniem

Kontakt z zagrożeniem wynikającym z tarcia lub ścierania, na przykład na tarczach szlifierskich lub maszynach do piaskowania; wtrysk płynu pod wysokim ciśnieniem (zagrożenie wyrzutem), na przykład z powodu nieszczelności układu hydraulicznego.

W praktyce uraz może obejmować kilka z nich jednocześnie, na przykład kontakt, a następnie zaplątanie się w odzież, a następnie uwięzienie.

——————————–

Testy MCQs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy:

  • Sprawdź swoją podstawową wiedzę na temat zdrowia i bezpieczeństwa
  • Sprawdź swoją podstawową wiedzę z zakresu bezpieczeństwa pożarowego
  • Sprawdź swoją wiedzę z zakresu pierwszej pomocy
  • Sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa gaśnic przeciwpożarowych
  • Czy potrafisz rozpoznać te znaki bezpieczeństwa i higieny pracy?
  • Sprawdź swoją wiedzę na temat oceny ryzyka