Co możesz zrobić, aby chronić swoje dziecko

Dzieci są najcenniejszym zasobem naszego narodu, ale jako dzieci, często nie posiadają umiejętności, aby się chronić. Naszym obowiązkiem, jako rodziców i opiekunów, jest ochrona dzieci i nauczenie ich umiejętności bycia bezpiecznym.

Broszura ta ma pomóc w rozmowie z dziećmi o tym, jak chronić się przed uprowadzeniem, wykorzystywaniem i bolesnymi doświadczeniami. Każdy dom powinien uczyć dzieci o bezpieczeństwie i środkach ochrony.

Jako rodzic, powinieneś aktywnie interesować się swoimi dziećmi i słuchać ich. Naucz dzieci, że mogą być asertywne, aby uchronić się przed uprowadzeniem, wykorzystaniem i nieprzyjemnymi sytuacjami.

A co najważniejsze, uczyńcie swój dom miejscem zaufania i wsparcia, które zaspokoi potrzeby waszego dziecka. Razem możemy chronić dzieci naszego narodu, ucząc je, jak być mądrym, silnym i bezpiecznym.