Jak przywództwo wpływa na kształtowanie misji i wizji?

Percepcja to rzeczywistość

Mówi się, że "postrzeganie jest rzeczywistością". Pracodawca może kształtować postrzeganie poprzez edukowanie pracowników, klientów i opinii publicznej na temat swojego zaangażowania w "bezpieczeństwo jako podstawową wartość". Jednym ze sposobów, w jaki można to osiągnąć, jest włączenie zobowiązania do zapewnienia bezpieczeństwa do deklaracji wizji i misji firmy.

Deklaracje wizji i misji

Deklaracja wizji pozwala pracownikom, klientom i opinii publicznej zrozumieć, kim jesteś, poprzez określenie roli, jaką odgrywa Twoja firma i jakie są jej podstawowe wartości. Deklaracja wizji odzwierciedla kulturę korporacyjną. Jednym ze sposobów zrozumienia kultury korporacyjnej jest myślenie o niej jako o unikalnej "osobowości" firmy, która odróżnia ją od wszystkich innych.

Przykładowe oświadczenie dotyczące wizji

Firma XYZ Widgets ceni sobie przede wszystkim "relacje z klientem". Aby odnieść sukces, traktujemy wszystkich pracowników jak cenionych klientów wewnętrznych. Szanujemy ich pomysły, doceniamy ich pracę i zapewniamy wszystko, co jest potrzebne, aby mogli oni osiągnąć doskonałość w bezpieczny i produktywny sposób.

Deklaracja misji mówi światu, czym się zajmujesz. Daje wszystkim znać, dlaczego Twoja firma istnieje, poprzez określenie jej zamierzonego celu. Dzięki niej wszyscy wiedzą, co jest produktem lub usługą Twojej firmy, kim są jej klienci i jaki jest jej obszar działania.

Przykładowa deklaracja misji

Misją firmy XYZ Widgets jest bezpieczna produkcja i dostarczanie najwyższej jakości megalitycznych cybernetycznych widżetów naszym cenionym klientom na całym świecie.

Jeśli Twoja firma nie posiada deklaracji misji, spróbuj ją opracować i przekonaj kierownictwo o korzyściach, jakie przyniesie spisana deklaracja misji. Przyjrzyjmy się teraz dwóm podstawowym podejściom, jakie pracodawcy mogą przyjąć w zarządzaniu programami bezpieczeństwa i zdrowia: bezpieczeństwu reaktywnemu i proaktywnemu.