Jak opracować plan ratunkowy dla prac na wysokości?

Znaczenie opracowania planu ratunkowego

Jeśli Twoja firma wiąże się z pracą na wysokości, koniecznie musisz mieć dobrze przemyślany i dokładny plan ratunkowy. Należy z niego skorzystać w razie upadku z wysokości.

Plan ratunkowy to wstępnie zaplanowana strategia lub procedura mająca na celu bezpieczne wyciągnięcie osoby, która spadła z wysokości i jest zawieszona w uprzęży. Zawiera on informacje o rodzaju i lokalizacji sprzętu, który jest niezbędny w procesie ratowania. Health and Safety Executive (HSE) stwierdził, że w latach 2015/16 ponad jedna czwarta wypadków śmiertelnych w miejscu pracy była spowodowana upadkiem z wysokości. Stawia to pracę na wysokości jako najczęstszą przyczynę śmiertelnych obrażeń pracowników. Statystyki te podkreślają, jak ważne jest podjęcie odpowiednich działań i posiadanie planu ratunkowego.

Sporządzenie planu ratunkowego należy do Twoich obowiązków. Nie należy polegać na służbach ratowniczych - ratowanie upadłego pracownika nie należy do ich obowiązków. Ponadto, jeżeli służby ratunkowe dotrą na miejsce z opóźnieniem, może to mieć krytyczne znaczenie dla pracownika. Musisz działać szybko.

Przepisy dotyczące pracy na wysokości z 2005 r.

Głównym aktem prawnym dotyczącym pracy na wysokości jest Rozporządzenie w sprawie pracy na wysokości z 2005 r. (The Work at Height Regulations 2005

). Przepisy te mają na celu zapobieganie śmierci i obrażeniom spowodowanym upadkiem z wysokości.

Osoby kontrolujące wszelkie działania związane z pracą na wysokości muszą zapewnić bezpieczne planowanie, nadzorowanie i wykonywanie pracy.

Pracodawcy muszą ocenić ryzyko związane z pracą na wysokości i opracować szczegółowy i systematyczny plan ratunkowy do wykorzystania w nagłych wypadkach. Osoba kompetentna musi w pełni rozumieć ten plan.

Wymagania HSE

Według Health and Safety Executive (HSE) należy regularnie oceniać i w razie potrzeby aktualizować plan ratunkowy oraz związane z nim zasoby.

Sprzęt ratunkowy powinien być zawsze dostępny na miejscu i należy zapewnić odpowiednie szkolenie w zakresie jego użycia.

HSE stwierdza, że wszystkie plany ratunkowe muszą uwzględniać:

 • Bezpieczeństwo osób przeprowadzających akcję ratunkową.
 • Punkty zaczepienia dla sprzętu ratunkowego.
 • Odpowiedniość sprzętu.
 • Sposób przymocowania osoby do sprzętu ratowniczego.
 • Sposób przemieszczania osoby przy użyciu sprzętu.
 • Wszelkie medyczne lub inne potrzeby osoby podczas procedury ratunkowej.

Ocena ryzyka

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac na wysokości należy przeprowadzić ocenę ryzyka i odłożyć prace na później, jeżeli procedury ratunkowe okażą się niewystarczające.

Ocena ryzyka składa się z pięciu etapów:

 1. Zidentyfikuj zagrożenia.
 2. Określenie, kto może zostać poszkodowany i w jaki sposób
 3. Ocena ryzyka i podjęcie decyzji o środkach ostrożności
 4. Zapisz swoje ustalenia i wprowadź je w życie
 5. Dokonaj przeglądu oceny ryzyka i w razie potrzeby zaktualizuj ją.

Szkolenie z zakresu ratownictwa

Ratownictwo musi być prowadzone przez kompetentną osobę

. Osoba kompetentna to ktoś, kto ma wystarczające przeszkolenie, doświadczenie i wiedzę, aby udzielić dokładnej pomocy.

Należy poinformować przeszkolonego ratownika o zmianie sprzętu ratowniczego, charakteru jego pracy lub okoliczności. Przynajmniej raz w roku ratownik powinien przechodzić szkolenie odświeżające.

Ratownik powinien posiadać umiejętności i wiedzę, aby:

 • Sprawdzać, kotwić, montować i bezpiecznie używać sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i sprzętu ratowniczego.
 • Rozpoznawać zagrożenia związane z upadkiem.
 • Wdrażania metod kontroli zagrożenia upadkiem.
 • Przeprowadzania procedur ochrony przed upadkiem z wysokości i procedur ratowniczych.
 • Kontroli sprzętu i systemów przed użyciem.