Jak systemy chroniące przed upadkiem z wysokości są wykorzystywane do ochrony pracowników pracujących wokół otworów, wyłomów, pasów startowych i ramp?

Otwory

Cztery stopy lub wyżej. Pracodawca musi zapewnić każdemu pracownikowi ochronę przed wpadnięciem przez jakikolwiek otwór (w tym świetliki), który znajduje się na wysokości 1,2 m lub większej nad niższym poziomem, poprzez zastosowanie co najmniej jednego z poniższych rozwiązań:

 • Osłony;
 • systemy poręczy;
 • systemy ograniczające przemieszczanie się; lub
 • osobiste systemy powstrzymywania spadania.

Poniżej czterech stóp. Każdy pracownik musi być zabezpieczony przed potknięciem się lub wdepnięciem do lub przez jakikolwiek otwór, który znajduje się poniżej 4 stóp (1,2 m) nad niższym poziomem, za pomocą jednego z poniższych elementów:

 • osłony; lub
 • systemy poręczy.

Otwory w podłodze klatki schodowej: Każdy pracownik musi być zabezpieczony przed wpadnięciem do otworu w podłodze klatki schodowej za pomocą stałego systemu poręczy na wszystkich odsłoniętych stronach, z wyjątkiem wejścia do klatki schodowej. Jednakże w przypadku schodów używanych rzadziej niż raz dziennie, gdzie ruch przez otwór w podłodze uniemożliwia zastosowanie stałego systemu poręczy, pracodawca może zabezpieczyć pracowników przed wpadnięciem do otworu poprzez zastosowanie pokrywy otworu na zawiasach, która spełnia kryteria normy OSHA 1910.29 oraz zdejmowanego systemu poręczy na wszystkich odsłoniętych stronach, z wyjątkiem wejścia do schodów.

Otwory w drabinach: Każdy pracownik musi być chroniony przed wpadnięciem do otworu w podłodze drabiny lub otworu w platformie drabiny za pomocą systemu poręczy i desek postawionych na wszystkich odsłoniętych stronach, z wyjątkiem wejścia do otworu, gdzie należy zastosować samozamykającą się bramkę lub przesunięcie.

Otwory w podłodze włazów i zsypów: Każdy pracownik jest chroniony przed upadkiem przez otwór w podłodze włazu i zsypu przez:

 • uchylną pokrywę otworu podłogowego oraz stały system poręczy, który pozostawia tylko jedną odsłoniętą stronę. Gdy otwór nie jest używany, pracodawca musi zapewnić, że pokrywa jest zamknięta lub że na odsłoniętych bokach znajduje się zdejmowany system poręczy;
 • Zdejmowany system poręczy i barierki na nie więcej niż dwóch stronach otworu oraz stały system poręczy na wszystkich innych odsłoniętych stronach. Pracodawca musi dopilnować, aby zdejmowany system poręczy był utrzymywany na miejscu, gdy otwór nie jest używany; lub
 • System poręczy lub system ograniczający przemieszczanie się, gdy praca wymaga przejścia z materiałem przez otwór w podłodze włazu lub zsypu.

Tory jezdne i podobne chodniki

Pracodawca musi zapewnić, że każdy pracownik znajdujący się na pasie startowym lub podobnym przejściu jest zabezpieczony przed upadkiem z wysokości 1,2 m lub więcej na niższy poziom za pomocą systemu poręczy. Jeżeli pracodawca może wykazać, że nie jest możliwe umieszczenie poręczy po obu stronach pasa startowego używanego wyłącznie do specjalnych celów, pracodawca może pominąć poręcz po jednej stronie pasa startowego, pod warunkiem, że zapewni, że:

 • Szerokość pasa startowego wynosi co najmniej 18 cali (46 cm); oraz
 • Każdy pracownik jest wyposażony i używa osobistego systemu powstrzymywania spadania lub systemu powstrzymywania ruchów.

Otwory

Pracodawca musi dopilnować, aby każdy pracownik znajdujący się na powierzchni roboczej do chodzenia w pobliżu otworu, w którym wewnętrzna dolna krawędź otworu znajduje się na wysokości mniejszej niż 99 cm (39 cali) nad powierzchnią roboczą do chodzenia, a zewnętrzna dolna krawędź otworu znajduje się na wysokości 1,2 m (4 stóp) lub więcej nad niższym poziomem, był chroniony przed upadkiem poprzez zastosowanie:

 • Systemów poręczy ochronnych;
 • systemów siatek bezpieczeństwa;
 • systemów ograniczających przemieszczanie się; lub,
 • osobistych systemów powstrzymywania spadania.

Niebezpieczny sprzęt

Pracownicy muszą być chronieni przed wpadnięciem na niebezpieczny sprzęt podczas pracy na dowolnej wysokości.

Praca poniżej 4 stóp: Pracodawca musi zapewnić, że każdy pracownik znajdujący się na wysokości mniejszej niż 4 stopy (1,2 m) nad niebezpiecznym sprzętem jest chroniony przed upadkiem na niebezpieczny sprzęt lub na niego za pomocą systemu poręczy lub systemu powstrzymywania ruchów, chyba że sprzęt jest zakryty lub osłonięty w celu wyeliminowania zagrożenia.

Praca na wysokości 4 stóp lub większej: Każdy pracownik znajdujący się na wysokości 4 stóp (1,2 m) lub większej nad niebezpiecznym sprzętem musi być zabezpieczony przed upadkiem za pomocą systemu poręczy, siatki bezpieczeństwa, systemu powstrzymywania ruchów lub osobistego systemu powstrzymywania spadania (PFAS).

Doły naprawcze, serwisowe i montażowe o głębokości mniejszej niż 10 stóp

Użycie systemu ochrony przed upadkiem nie jest wymagane w przypadku kanału naprawczego, serwisowego lub montażowego o głębokości mniejszej niż 3 m (10 stóp), pod warunkiem, że pracodawca

 • Ograniczy dostęp w promieniu 6 stóp (1,8 m) od krawędzi kanału do upoważnionych pracowników przeszkolonych zgodnie ze standardem OSHA 1910.30;
 • umieści oznaczenia podłogowe w odległości co najmniej 1,8 m od krawędzi szybu w kolorach kontrastujących z otoczeniem; lub umieści linię ostrzegawczą w odległości co najmniej 1,8 m od krawędzi szybu oraz słupki, które są w stanie wytrzymać, bez przewrócenia się, siłę co najmniej 16 funtów (71 N) przyłożoną poziomo do słupka na wysokości 76 cm; lub umieści kombinację oznaczeń podłogowych i linii ostrzegawczych w odległości co najmniej 1,8 m od krawędzi szybu. Jeżeli dwa lub więcej dołów na wspólnym obszarze nie są oddalone od siebie o więcej niż 15 stóp (4,5 m), pracodawca może zastosować się do przepisów umieszczając kontrastujące oznaczenia podłogowe w odległości co najmniej 6 stóp (1,8 m) od krawędzi dołu na całym obszarze dołów; oraz
 • Umieszczenie łatwo widocznych znaków ostrzegawczych spełniających wymagania normy OSHA 1910.145, Specyfikacje dotyczące znaków i oznaczeń zapobiegających wypadkom, z napisem "Uwaga - otwarty szyb".