Ważne punkty podczas koordynowania działań straży pożarnej, służb ratowniczych i medycznych w nagłych wypadkach

Straż pożarna, służby ratownicze i medyczne

Ważne punkty podczas koordynacji z strażą pożarną, ratownictwem i służbami medycznymi w nagłych wypadkach:

Chociaż większość z nas szybko oddala się od niebezpiecznych środowisk powstałych w sytuacjach awaryjnych, grupa oddanych i dobrze wyszkolonych profesjonalnych ratowników i personelu medycznego ma za zadanie opanować i złagodzić skutki takich zdarzeń, uratować osoby zagrożone i zapewnić pomoc medyczną rannym.

O ile firma nie jest dużym pracodawcą zajmującym się materiałami i procesami niebezpiecznymi lub nie zatrudnia pracowników regularnie pracujących w niebezpiecznych sytuacjach, prawdopodobnie zdecyduje się polegać na lokalnych zasobach publicznych w celu zapewnienia tych specjalistycznych usług.

Jeżeli korzysta się z usług zewnętrznych służb lub agencji, takich jak lokalna straż pożarna i policja, kliniki medyczne lub szpitale i pogotowie ratunkowe, należy upewnić się, że są one przygotowane do reagowania zgodnie z wytycznymi zawartymi w EAP.

Upewnij się, że są oni zaznajomieni z budynkiem i wszelkimi niebezpiecznymi miejscami w budynku.