Jak prąd elektryczny wpływa niekorzystnie na ludzkie ciało

Porażenie prądem Porażenie prądem występuje, gdy ciało staje się częścią obwodu elektrycznego.

Do porażenia może dojść na trzy sposoby.

  • Osoba może wejść w kontakt z obydwoma przewodnikami w obwodzie.
  • Osoba może zapewnić ścieżkę pomiędzy nieuziemionym przewodnikiem a ziemią.
  • Osoba może zapewnić ścieżkę pomiędzy ziemią a materiałem przewodzącym, który jest w kontakcie z nieuziemionym przewodnikiem.

Terminy wysokie napięcie i niskie napięcie są terminami względnymi. W terminologii linii przesyłowych "niskie napięcie" jest znacznie wyższe niż 600 woltów. W domu nie myślimy o 600 woltach jako o niskim napięciu.

Nawet w przypadku obwodów 120-woltowych pojęcie niskiego napięcia jest mylące. Dla niektórych osób niskie napięcie oznacza małe zagrożenie. W rzeczywistości, niskie napięcie nie musi oznaczać niskiego zagrożenia, ponieważ różnica potencjałów jest tylko jednym z czynników składających się na niebezpieczne skutki elektryczności. Dla celów tej lekcji, możesz myśleć o "niskim napięciu" jako o różnicy potencjałów 24-600 woltów.

Zakres obrażeń towarzyszących porażeniu prądem elektrycznym zależy od trzech czynników.

  • Wielkości prądu przewodzonego przez ciało.
  • Drogi przepływu prądu przez ciało.
  • Czasu, przez jaki człowiek jest poddany działaniu prądu.

Wielkość prądu zależy od różnicy potencjałów i oporu. Skutki działania prądu o niskim natężeniu na ciało człowieka wahają się od chwilowego łagodnego mrowienia do śmierci. Porażenie prądem elektrycznym może spowodować obrażenia w jeden lub oba z poniższych sposobów.

  • Silny wstrząs może zatrzymać pracę serca lub mięśni oddechowych, lub obu.
  • Rozgrzewające działanie prądu może spowodować poważne oparzenia, zwłaszcza w miejscach, w których prąd elektryczny wchodzi i wychodzi z ciała.

Inne skutki to silne krwawienie, trudności w oddychaniu i migotanie komór. Ponadto w wyniku reakcji na porażenie prądem możesz się o coś uderzyć lub ulec innemu wypadkowi.