Czy mam problem z hałasem w moim miejscu pracy?

Prawdopodobnie będziesz musiał coś zrobić z hałasem, jeśli zastosowanie ma którykolwiek z poniższych czynników:

 • hałas jest natrętny - na przykład, tak głośny jak ruchliwa droga, odkurzacz lub zatłoczona restauracja - lub gorszy niż natrętny, przez większość dnia pracy;
 • Twoi pracownicy muszą podnosić głos, aby prowadzić normalną rozmowę w odległości około 2 m od siebie przez co najmniej część dnia pracy;
 • Twoi pracownicy używają hałaśliwych narzędzi elektrycznych lub maszyn przez ponad pół godziny każdego dnia;
 • Twój sektor jest jednym z tych, w których występują hałaśliwe zadania, np. budowa, rozbiórka lub naprawa dróg; obróbka drewna; przetwórstwo tworzyw sztucznych; inżynieria; produkcja tekstyliów; ogólna fabrykacja; kucie lub tłoczenie; produkcja papieru lub tektury; puszkowanie lub butelkowanie; odlewnie; odpady i recykling;
 • występują hałasy spowodowane uderzeniami (takimi jak uderzenia młotkiem, kucie matrycowe, pneumatyczne narzędzia udarowe itp.), źródłami wybuchowymi, takimi jak narzędzia uruchamiane nabojami lub detonatorami, lub bronią.

Sytuacje, w których należy rozważyć kwestie bezpieczeństwa w związku z hałasem, w tym gdy:

 • używasz dźwięków ostrzegawczych, aby uniknąć lub zaalarmować o niebezpiecznych sytuacjach;
 • praktyki pracy opierają się na komunikacji werbalnej;
 • praca odbywa się w pobliżu ruchomych maszyn lub ruchu ulicznego.

Zdecyduj, jakie działania są potrzebne

Jeżeli którekolwiek ze stwierdzeń z poprzedniej sekcji ma zastosowanie, prawdopodobnie konieczne będzie podjęcie dalszych działań. Należy przeprowadzić ocenę ryzyka, aby zdecydować, jakie działania są potrzebne, i opracować plan.

Ocena ryzyka oznacza więcej niż tylko wykonanie pomiarów hałasu - pomiary mogą nie być nawet konieczne. Twoja ocena ryzyka powinna:

 • określić, gdzie może występować ryzyko związane z hałasem i kogo może ono dotyczyć, obejmować:
  ▬ ryzyko dla zdrowia; oraz
  ▬ ryzyko dla bezpieczeństwa;

 • zawierać szacunkowe dane dotyczące narażenia pracowników na hałas (patrz "Poziomy narażenia na hałas");
 • określać, co należy zrobić, aby spełnić wymogi prawa, np. czy potrzebne są środki kontroli hałasu i/lub indywidualna ochrona słuchu, lub czy praktyki robocze są bezpieczne; oraz
 • zidentyfikować pracowników, którzy powinni być objęci kontrolą zdrowotną i czy są oni szczególnie zagrożeni.

Ustalenia z oceny ryzyka należy zapisać. Należy również odnotować działania, które podjęto lub zamierza się podjąć w celu zapewnienia zgodności z prawem. Należy dokonać przeglądu oceny ryzyka, jeśli zmienią się okoliczności lub jeśli straci ona ważność, np. jeśli zmieni się rodzaj pracy, co wpłynie na narażenie pracowników na hałas, lub jeśli zmieni się dostępność, możliwość zastosowania lub koszt środków kontroli hałasu. Nie należy pozostawiać jej na okres dłuższy niż około dwa lata bez sprawdzenia, czy konieczny jest przegląd.