Kto może przeprowadzać inspekcję rusztowań?

Przegląd rusztowań

Wszystkie przeglądy rusztowań powinny być przeprowadzane przez kompetentną osobę, której wiedza, wyszkolenie i doświadczenie są odpowiednie do typu i złożoności rusztowania, które kontroluje. Kompetencje mogą być oceniane w ramach Programu Rejestracji Rusztowań w Branży Budowlanej (CISRS) lub osoba może mieć odpowiednie doświadczenie w pracy na rusztowaniach i przejść dodatkowe szkolenie w ramach programu uznanego producenta/dostawcy dla konkretnej konfiguracji, którą kontroluje.

Osoba nie będąca monterem rusztowań, która uczestniczyła w odpowiednim kursie kontroli rusztowań i posiada niezbędne doświadczenie, może być uznana za kompetentną do kontroli rusztowań podstawowych (np. kierownik budowy).

Wszystkie osoby stawiające rusztowania powinny być kompetentne (lub w przypadku praktykantów, nadzorowane przez kompetentną osobę) w zakresie rodzaju pracy na rusztowaniu, którą wykonują i powinny przejść odpowiednie szkolenie w zakresie rodzaju i formy rusztowania, na którym pracują.

Jako minimum, w każdej grupie rusztowań powinien znajdować się wykwalifikowany monter rusztowań dla typu i złożoności rusztowania, które ma być montowane. Może to być osoba, która przeszła szkolenie w ramach uznawanego przez branżę programu szkoleniowego, np.

Construction Industry Scaffolders Registration Scheme (CISRS) i otrzymała kartę montera rusztowań, lub osoba, która przeszła szkolenie w ramach programu uznanego producenta lub dostawcy, w zakresie odpowiednich konfiguracji.