Formy niebezpiecznych substancji chemicznych

Można by pomyśleć, że chemikalia, które podlegają przepisom to te w postaci cieczy, gazu lub cząstek stałych. Jednak definicja "substancji chemicznej" zawarta w normie jest znacznie szersza od powszechnie stosowanej. Zgodnie z HCS, chemikalia, które mają zastosowanie, mogą występować w jednej z wielu form:

Pyły

Pyły - to drobno podzielone cząsteczki. Przykład - pył drzewny.

Opary

Dymy - to jeszcze mniejsze cząstki, powstające zwykle w wyniku ogrzewania i parowania litego metalu, który następnie skrapla się w postaci drobnych cząstek.

Włókna

Włókna - są podobne do pyłów, ale mają wydłużony kształt. Przykłady - azbest i włókno szklane.

Mgły

Mgły - to kropelki cieczy, które zostały rozpylone do atmosfery.

Opary

Opary - to gazy powstałe w wyniku parowania cieczy.

Gazy

Gazy - to substancje, które w temperaturze pokojowej są normalnie unoszone w powietrzu. Para jest fazą gazową substancji, która w temperaturze pokojowej jest zwykle cieczą lub ciałem stałym.

Ciała stałe

Ciała stałe - takie jak metal, impregnowane drewno, plastik.

Ciecze

Ciecze - najbardziej rozpowszechniona forma w miejscu pracy.