Środki bezpieczeństwa przy kontakcie dźwigu z liniami energetycznymi

Co się stanie, jeśli dojdzie do kontaktu z napowietrznymi lub podziemnymi liniami energetycznymi?

1. Maszyna lub pojazd znajdzie się pod napięciem takim samym jak zetknięte z nimi linie energetyczne. Prąd będzie próbował przedostać się przez pojazd do ziemi.

2. Wszystko inne, co styka się z liniami energetycznymi również znajdzie się pod napięciem, np. płoty i drzewa.

3. Wokół wszystkiego, co ma kontakt z liniami energetycznymi, wytworzy się potencjalnie niebezpieczne pole elektryczne. Pole to rozciąga się na około 8 metrów wokół tych przedmiotów.

Co należy zrobić w przypadku kontaktu z liniami energetycznymi?

Staraj się nie panikować, zachowaj spokój. Należy podjąć próbę przerwania kontaktu poprzez odjechanie pojazdem na odległość co najmniej 8 metrów od linii energetycznej. Jeśli zerwanie kontaktu nie jest możliwe:

1. Pozostań w pojeździe do czasu odłączenia zasilania i usunięcia linii energetycznych. Nie ryzykuj porażenia prądem, próbując opuścić pojazd przed odłączeniem zasilania.

2. Poinformuj wszystkie osoby znajdujące się w pobliżu miejsca zdarzenia, aby pozostały w odległości co najmniej 8 metrów od pojazdu i wszystkiego, co ma kontakt z liniami energetycznymi.

3. Natychmiast skontaktować się z Ausgrid pod numerem 13 13 88 w celu wyłączenia zasilania i wezwania służb ratunkowych (000) informując o zerwaniu przewodów i sytuacji zagrożenia życia.

4. Traktuj wszystkie linie energetyczne tak, jakby były pod napięciem.

Co zrobić w przypadku konieczności ewakuacji osoby znajdującej się w pojeździe?

Ewakuacja pojazdu jest bardzo niebezpieczna i powinna być podejmowana tylko w ostateczności, np. gdy pojazd się pali.

Pamiętaj, nigdy nie podchodź do pojazdu, aby pomóc w ewakuacji i zawsze traktuj wszystkie linie energetyczne tak, jakby były pod napięciem.

1. Jeżeli ewakuacja z pojazdu jest absolutnie konieczna, koniecznie odskocz, aby nie mieć kontaktu z pojazdem i podłożem jednocześnie.

2. Podczas skoku upewnij się, że lądujesz ze złączonymi stopami, a jeśli to konieczne, wykonaj kolejny jeden lub dwa skoki ze złączonymi stopami, upewniając się, że nie dotykasz pojazdu, nie upadasz do przodu lub do tyłu ani nie pozwalasz, aby Twoje stopy się rozeszły.

3. Musisz skakać/przemieszczać się ze stopami razem, dopóki nie znajdziesz się w odległości co najmniej 8 metrów od pojazdu, linii energetycznych lub czegokolwiek innego, co ma z nimi kontakt. Należy unikać przebywania w linii z bokiem opon/felg, ponieważ mogą one eksplodować.

4. Po opuszczeniu pojazdu nie należy do niego wracać z żadnego powodu.

Operatorzy maszyn powinni regularnie ćwiczyć tę technikę skoku.

Opony mogą eksplodować podczas lub po kontakcie z liniami energetycznymi

Jeżeli pojazd zetknie się z napowietrznymi liniami energetycznymi, przez pojazd i jego opony popłynie potężny prąd elektryczny.

Może to spowodować eksplozję opon w momencie kontaktu lub ich spalenie wewnątrz.

  • Powoduje to nagromadzenie gazów i ciepła, które mogą spowodować eksplozję opony w późniejszym czasie, nawet 24 godziny po zdarzeniu.
  • W wyniku eksplozji osoby znajdujące się w pobliżu mogą zostać zranione przez latające odłamki.
  • Aby uniknąć obrażeń, pojazd powinien zostać odizolowany na bezpieczną odległość na 24 godziny.