7 sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w budownictwie

W branży budowlanej zatrudnionych jest ponad 3 miliony osób, co stanowi 10% całkowitego zatrudnienia w Wielkiej Brytanii. Ze względu na charakter pracy jest to jedno z najbardziej niebezpiecznych stanowisk w Wielkiej Brytanii, gdzie pracownicy narażeni są na większe ryzyko upadków, awarii maszyn, porażenia prądem, upadku przedmiotów i zawalenia się konstrukcji - to tylko kilka z nich.

Dla pracodawcy kuszące może być pójście na skróty w celu zaoszczędzenia kosztów, ale skoro urazy w miejscu pracy są przyczyną ponad 2,2 miliona straconych dni roboczych rocznie, unikanie ich nie leży w niczyim najlepszym interesie.

Istnieje wiele sposobów na poprawę zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy, i nie musi to kosztować majątku. Stworzyliśmy listę 7 najlepszych sposobów na zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom w branży budowlanej, dzięki czemu każdy ma większe szanse na zachowanie swoich części ciała...

1. Upewnij się, że pracownicy noszą odpowiedni sprzęt ochronny.

Noszenie odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE) może oznaczać różnicę między drobnym urazem a długotrwałym uszkodzeniem ciała lub nawet śmiercią.

Ważne jest, aby zapewnić swoim pracownikom odpowiedni sprzęt ochrony osobistej w zależności od rodzaju wykonywanej pracy. Może to obejmować kaski, ochronę słuchu, okulary ochronne, nakolanniki i kurtki hi-vis. Jeżeli są one zużyte lub nie nadają się do celu, należy je natychmiast wymienić. Upewnij się, że oni też je noszą!

2. Prawidłowo buduj i konserwuj rusztowania

Podczas stawiania rusztowania nie wolno iść na skróty ani improwizować. Powinno być ono zbudowane na stabilnym podłożu z solidnymi podstawami, aby wyeliminować ryzyko jego zawalenia się. Pamiętaj o konserwacji i naprawie wszelkich uszkodzeń i niezgodności konstrukcji, a także o zapewnieniu wszystkim pracownikom korzystającym z rusztowania odpowiedniego poziomu przeszkolenia w zakresie bezpieczeństwa pracy na rusztowaniu.

3. Szkolenie BHP

Pracownicy budowlani pracujący w środowiskach wysokiego i średniego ryzyka muszą przejść odpowiednie szkolenie BHP. Powinni oni być w pełni kompetentni i świadomi ryzyka związanego z wykonywanymi przez nich czynnościami, zwłaszcza podczas pracy na wysokości, z maszynami lub w zamkniętych przestrzeniach. Zaleca się również, aby posiadali oni odpowiednią wiedzę na temat pierwszej pomocy i w razie potrzeby byli w stanie zastosować podstawowe techniki ratowania życia.

NEBOSH Construction Certificate jest specjalnie zaprojektowanym kursem BHP, zapewniającym pracownikom szeroki zakres umiejętności do wykorzystania w przemyśle budowlanym.

4. Wyraźne znaki

Place budowy są pełne potencjalnych zagrożeń, nie tylko dla pracowników, ale także dla osób postronnych. Ważne jest, aby podkreślić wszelkie niebezpieczeństwa za pomocą znaków i plakatów, ostrzegając wszystkich w pobliżu, aby podjęli środki ostrożności. Znaki są efektywnym kosztowo sposobem zmniejszenia liczby wypadków. Mogą one wskazywać na takie niebezpieczeństwa jak spadające przedmioty, skręcające duże pojazdy lub obecność gazu/chemikaliów.

5. Wykorzystaj technologię

W dzisiejszym technologicznym świecie prawie każdy dorosły w Wielkiej Brytanii posiada telefon komórkowy - większość z nich to smartfony. Nie chodzi tylko o wysyłanie smsów i dzwonienie - wraz ze smartfonami pojawiają się aplikacje i cały świat możliwości.

Aplikacja StaySafe oferuje monitorowanie samotnych pracowników, z funkcjami ratującymi życie, takimi jak przycisk antynapadowy, zameldowanie, alarmy o braku ruchu oraz przypomnienia o niskim poziomie naładowania baterii. Jest to doskonały sposób na monitorowanie bezpieczeństwa pracowników podczas pracy w odosobnieniu, a także na udostępnianie ocen ryzyka i zarządzanie projektami.

6. Regularnie sprawdzaj narzędzia i sprzęt

Pracownicy budowlani polegają na swoich narzędziach, aby wydajnie pracować i wykonywać zadania. Jeżeli ich narzędzia są niebezpieczne lub zepsute, istnieje większe ryzyko poważnych wypadków, w tym utraty kończyn. Sprzęt powinien być regularnie kontrolowany, aby upewnić się, że nie ma żadnych usterek ani wad. Zarówno pracownik, jak i pracodawca są odpowiedzialni za zwrócenie uwagi na problemy związane z wadliwym sprzętem.

7. Komunikacja

Komunikacja jest głównym czynnikiem zapewniającym bezpieczeństwo pracowników. Pracownicy powinni komunikować się między sobą oraz z innymi stronami, jeżeli zidentyfikują potencjalne zagrożenia. Osoby pracujące na placu budowy powinny być świadome istniejących potencjalnych zagrożeń, ale także mieć świadomość innych niebezpieczeństw. Pracownicy powinni być regularnie pytani o to, co ich zdaniem mogłoby uczynić ich pracę bezpieczniejszą, a także mieć możliwość zgłaszania wszelkich wypadków lub zdarzeń potencjalnie wypadkowych.