Sprawdź, jakie znaczenie ma ochrona maszyn

Ochrona maszyn

Ochrona maszyn to zasadniczo ochrona lub zabezpieczenie części maszyn, które są najbardziej niebezpieczne. Każda część maszyny, funkcja lub proces, który może spowodować obrażenia, musi być zabezpieczony.

Ochrona maszyn zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku z powodu awarii mechanicznej, błędu ludzkiego, awarii elektrycznej lub złej konstrukcji.

Bezpieczne użytkowanie maszyny w celu uniknięcia potencjalnych obrażeń wiąże się z wieloma czynnikami. Istnieje wiele różnych typów zabezpieczeń maszyn. Rodzaj osłony, która musi być użyta, zależy od maszyny i zagrożeń, jakie może ona stwarzać.

Przed użyciem jakiegokolwiek sprzętu operator powinien zostać przeszkolony w zakresie stosowania zabezpieczeń, ich umiejscowienia, rodzaju ochrony, jaką zapewniają i przed jakimi zagrożeniami chronią.

Operatorzy muszą wiedzieć, w jaki sposób i w jakich okolicznościach można zdjąć osłony oraz powinni być w stanie rozpoznać, kiedy osłony są uszkodzone, brakuje ich lub są nieodpowiednie.

Osłony maszyn pomagają zapobiegać amputacjom, skaleczeniom, urazom zmiażdżeniowym i otarciom. Bez takich osłon obrażenia mogą być poważne, a nawet śmiertelne.

Nigdy nie ma dobrego powodu, aby usunąć osłonę z używanej maszyny, nawet jeśli wydaje Ci się, że bez niej możesz pracować szybciej. Osłony są po to, aby Cię chronić!

W tym napędzie pasowym brakuje osłony ochronnej, co może być przyczyną obrażeń.