Dwa podstawowe typy systemów gaśniczych

Dwa podstawowe typy systemów gaśniczych

System gaśniczy to zestaw komponentów, które współpracują ze sobą w celu szybkiego wykrycia pożaru, zaalarmowania użytkowników i ugaszenia pożaru przed wystąpieniem rozległych szkód. Wszystkie elementy systemu muszą być:

  • Zaprojektowane i zatwierdzone do użytku przy określonych zagrożeniach pożarowych, które mają kontrolować lub gasić.
  • Zabezpieczone przed korozją lub wykonane albo pokryte materiałem niekorodującym, jeśli mogą być narażone na działanie środowiska korozyjnego.
  • Zaprojektowane dla klimatu i skrajnych temperatur, na które będą narażone.

Stałe systemy gaśnicze: Stałe systemy gaśnicze/supresyjne są powszechnie stosowane do ochrony obszarów zawierających cenny lub krytyczny sprzęt, takich jak pomieszczenia przetwarzania danych, przełączniki telekomunikacyjne i pomieszczenia sterowania procesami.

Ich główną funkcją jest szybkie ugaszenie rozwijającego się pożaru i zaalarmowanie użytkowników przed wystąpieniem rozległych zniszczeń poprzez wypełnienie chronionego obszaru gazowym lub chemicznym środkiem gaśniczym.

Przenośne systemy gaśnicze: Pożary i eksplozje w miejscu pracy zabijają setki i ranią tysiące pracowników każdego roku. Jednym ze sposobów ograniczenia liczby szkód powodowanych przez takie pożary jest uczynienie przenośnych gaśnic ważną częścią planu FPP.

Przy właściwym użyciu, gaśnice mogą uratować życie i mienie, gasząc mały pożar lub kontrolując pożar do czasu przybycia dodatkowej pomocy.