Sprawdź podstawowe zagrożenia związane z pracą na wysokości

Odległość pionowa

Odległość pionowa jest oczywistym czynnikiem wpływającym na potencjalne ryzyko obrażeń w wyniku pracy na wysokości. Jednakże, mimo że istnieje pewne prawdopodobieństwo, że im dalej osoba spadnie, tym większe będą obrażenia, duża liczba wypadków śmiertelnych ma miejsce w wyniku upadku z wysokości zaledwie dwóch metrów lub mniejszej, więc nie jest to jedyny ważny czynnik.

Dachy

Prace na dachach obejmują budowę i konserwację dachów, np. wymianę dachówek, czyszczenie rynien i naprawy kominów.

Wiele wypadków zdarza się podczas wykonywania drobnych prac i prac konserwacyjnych.

Szczególne niebezpieczeństwo wiąże się z dwoma rodzajami dachów:

 • Dachy łamliwe

Za dach łamliwy należy uznać każdą konstrukcję dachową, która nie została zaprojektowana specjalnie do przenoszenia obciążeń i ma tylko wystarczającą wytrzymałość, aby wytrzymać siły wytwarzane przez warunki atmosferyczne. Materiały dachowe takie jak cement, azbest, szkło, wzmocnione tworzywa sztuczne i lekkie drewno na pióro i wpust pokryte papą mogą się zawalić pod ciężarem pracownika.

Dachy niestabilne powinny być wyraźnie oznakowane.

Bezpieczna metoda pracy na kruchych dachach polega zazwyczaj na użyciu drabin dachowych lub desek do czołgania. Są one układane na powierzchni dachu, wspierane przez znajdujące się pod nimi nośne elementy dachu i rozkładają obciążenie pracownika na dużą powierzchnię, umożliwiając bezpieczne utrzymanie obciążenia przez konstrukcję dachu.

 • Dachy skośne (dwuspadowe)

Są to dachy o nachyleniu większym niż 10 stopni. Upadki z krawędzi spadzistych dachów zazwyczaj powodują poważne obrażenia, nawet jeżeli okapy są niskie, jak w przypadku budynku jednopiętrowego. Jeżeli osoba zsunęła się z dachu z kalenicy, może nabrać prędkości w miarę przesuwania się w dół połaci i zostać odrzucona poza krawędź, co zwiększa siłę uderzenia o podłoże, a tym samym powagę odniesionych obrażeń.

Pogorszenie jakości materiałów

Stan konstrukcji, na której pracują ludzie, powinien być dobry. Jednak materiały z czasem niszczeją pod wpływem czynników atmosferycznych, są atakowane przez owady itp.

Niesolidne materiały stwarzają zagrożenie na dwa sposoby:

 • Materiał może pęknąć, gdy człowiek postawi na nim swój ciężar, powodując upadek przez powierzchnię.
 • Materiał może się oderwać i spaść, uderzając w osoby znajdujące się poniżej.

Nie zawsze jest oczywiste, że pogorszenie jakości nastąpiło, dopóki nie jest za późno, dlatego należy zadbać o to, by materiały były solidne i bezpieczne.

Niezabezpieczone krawędzie

Gdy krawędzie powierzchni, na których pracują ludzie, są otwarte, ryzyko upadku lub spadających przedmiotów znacznie wzrasta.

Dotyczy to wielu powierzchni, w tym dachów, podwyższonych chodników, rusztowań i platform dostępowych itp.

Niestabilne lub źle konserwowane urządzenia dostępowe

Urządzenia dostępowe obejmują rusztowania, wieże, platformy i drabiny. Używanie takiego sprzętu wiąże się z nieodłącznym ryzykiem, ale wzrasta ono, jeżeli sprzęt nie jest odpowiednio stabilny i w jakiś sposób zabezpieczony.

Każdy sprzęt, który jest niewłaściwie umieszczony, źle zbudowany lub źle zabezpieczony, będzie z natury niestabilny; warunki takie jak przeciążenie sprzętu, silny wiatr lub nadmierne sięganie mogą spowodować katastrofalne upadki lub przewrócenie się.

Aby zapewnić stabilność, urządzenia dostępowe muszą być prawidłowo konserwowane. Musi być ona przeprowadzana przez kompetentną osobę i często podlega wymogom ustawowym, np. częstotliwości przeglądów.

Szczegółowe informacje na temat sposobów, w jakie urządzenia dostępowe mogą stać się niestabilne, oraz środków kontroli niezbędnych do bezpiecznego użytkowania, znajdują się w dalszej części dokumentu.

Pogoda

Pogoda może zwiększać ryzyko związane z pracą na wysokości:

 • Deszcz lub mróz mogą zwiększyć ryzyko poślizgnięcia się.
 • Silny wiatr może spowodować niestabilność urządzeń dostępowych, zdmuchnąć luźne materiały, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do upadku pracowników.
 • Zimne warunki powodują utratę sprawności manualnej i mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka urazów mięśni.

Spadające materiały

Przedmioty spadające z wysokości mogą wyrządzić znaczne szkody zarówno ludziom, jak i innym materiałom, w które uderzą. Mogą to być luźne materiały konstrukcyjne, odpady, porzucone urządzenia lub narzędzia.

 • Okoliczności, które przyczyniają się do zwiększenia prawdopodobieństwa wystąpienia spadających materiałów to m.in:
 • Pogarszanie się stanu konstrukcji, powodujące kruszenie się murów lub luźne dachówki.
 • Złe składowanie materiałów, np. na krawędziach platform rusztowań lub w niestabilnych stosach.
 • Nieodpowiednie gospodarowanie, prowadzące do gromadzenia się odpadów i luźnych materiałów.
 • Szczeliny w powierzchniach pomostów lub między pomostami a ścianami.
 • Otwarte, niezabezpieczone krawędzie.
 • Nieprawidłowe metody przenoszenia materiałów z poziomu gruntu na obszar roboczy.
 • Nieprawidłowe metody zrzucania materiałów na ziemię, np. rzucanie.