Jak często należy przeprowadzać pogadankę na temat skrzynki z narzędziami?

Rozmowy przy skrzynce z narzędziami to świetny sposób na przekazanie zespołowi informacji na temat zdrowia i bezpieczeństwa oraz zapewnienie zgodności z wymogami prawnymi.

Jak często należy zatem przeprowadzać pogadankę na temat narzędzi?

Cóż, po pierwsze, nie ma żadnych konkretnych wytycznych prawnych w tym zakresie. Nie ma żadnych zasad, które mówią, że należy przeprowadzać pogadanki na temat skrzynki z narzędziami codziennie, co tydzień lub pierwszego dnia każdego miesiąca.

To do Ciebie należy decyzja, kiedy przeprowadzać pogadanki przyborowe.

Różne przepisy wymagają jednak przekazywania informacji pracownikom, np. ustawa o bezpieczeństwie i higienie pracy itp. Act oraz Management of Health and Safety at Work Regulations.

Informacje dla pracowników

10.(1) Każdy pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom zrozumiałe i odpowiednie informacje na temat - (a) zagrożeń dla ich zdrowia i bezpieczeństwa stwierdzonych w wyniku oceny, (b) środków zapobiegawczych i ochronnych...

13. (2) Każdy pracodawca zapewnia swoim pracownikom odpowiednie szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Rozporządzenie w sprawie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy z 1999 r.

Informacje, których dostarczasz, powinny być zarówno istotne, jak i oczywiście przekazane we właściwym czasie.

Mówienie pracownikom o niebezpieczeństwie lub ryzyku, na które są narażeni, nie ma większego sensu po fakcie.

Rozmowy przy skrzynce z narzędziami nie są jedynym sposobem przekazywania tych informacji, istnieje wiele innych wymagań, takich jak wprowadzenie do pracy, ocena ryzyka itp. które są ściśle wymagane przez prawo i mogą być wykorzystywane do przekazywania tych informacji.

W razie potrzeby należy również zapewnić pełne kursy szkoleniowe.

Jednak pogadanki przy skrzynce z narzędziami to świetny sposób na odświeżenie wiedzy pracowników i przekazanie informacji, które są zarówno istotne, jak i aktualne.

Regularne, codzienne lub cotygodniowe pogadanki przy skrzynce z narzędziami pozwolą Ci wybrać temat istotny dla pracy wykonywanej w danym momencie.

Jeśli szkolenia były przeprowadzane miesiące temu, jest to świetny sposób na odświeżenie wiedzy.

Jeśli temat nigdy wcześniej nie był poruszany, jest to świetny sposób na przekazanie informacji.

Częstotliwość przeprowadzania rozmów przy użyciu skrzynki z narzędziami będzie zależała od ryzyka i rodzaju wykonywanej pracy, ale dobrze jest wyrobić sobie rutynę. Pozwoli to na poruszanie różnych tematów w czasie, gdy informacje są najbardziej istotne, a tym samym cenne dla pracy.

Im częściej przeprowadzasz rozmowy na temat skrzynki z narzędziami, tym bardziej są one korzystne, a my napisaliśmy tutaj post na temat 9 powodów, dla których warto przeprowadzać codzienne rozmowy na temat skrzynki z narzędziami.