Przykłady różnych zagrożeń pożarowych w miejscu pracy

Przykłady różnych zagrożeń pożarowych w miejscu pracy

Zagrożenia powodujące pożary

Zagrożenia elektryczne: Awarie systemów elektrycznych i niewłaściwe użytkowanie sprzętu elektrycznego są głównymi przyczynami pożarów w miejscu pracy. Pożary mogą być spowodowane luźnymi połączeniami uziemienia, przewodami z postrzępioną izolacją lub przeciążonymi bezpiecznikami, obwodami, silnikami lub gniazdami.

Grzejniki przenośne: Wszystkie przenośne grzejniki powinny być zatwierdzone przez administratora planu. Przenośne grzejniki elektryczne powinny posiadać zabezpieczenie przed przewróceniem, które automatycznie wyłącza urządzenie w przypadku przewrócenia.

Zagrożenia związane z pożarami biur: Zagrożenia pożarowe nie ograniczają się do obiektów przemysłowych. Pożary w biurach stały się bardziej prawdopodobne z powodu zwiększonego użycia sprzętu elektrycznego, takiego jak komputery.

Spawanie, cięcie i praca z otwartym płomieniem: Spawanie, cięcie i praca z otwartym płomieniem stanowią oczywiste zagrożenia pożarowe w miejscu pracy i w niektórych przypadkach konieczne jest umieszczenie w pobliżu strażników pożarowych oraz barier pomiędzy spawaniem a materiałami, które mogą się zapalić.

Materiały łatwopalne i palne: Jeżeli w miejscu pracy znajdują się materiały łatwopalne i palne, administrator planu powinien regularnie oceniać ich obecność.

  • Materiały łatwopalne klasy A: Należą do nich zwykłe materiały palne (drewno, papier, tkaniny, guma i tworzywa sztuczne), które mogą służyć jako paliwo i znajdują się w niewyspecjalizowanych miejscach, takich jak biura.
  • Materiały palne klasy B: Należą do nich łatwopalne i palne ciecze (oleje, smary, smoły, farby olejne i lakiery), łatwopalne gazy i łatwopalne aerozole.

Palenie w miejscu pracy: W efektywnym FPP, palenie jest zabronione we wszystkich budynkach firmy. Pewne obszary na zewnątrz mogą być również wyznaczone jako miejsca, w których nie wolno palić. Obszary, w których palenie jest zabronione na zewnątrz powinny być oznaczone znakami NIE PALIĆ.