Sprawdź metody rozbiórki konstrukcji budowlanych

Jak wiemy, każdy projekt budynku lub konstrukcji ma swoją żywotność znaną jako żywotność projektowa. Budynek jest zaprojektowany z uwzględnieniem okresu życia, powiedzmy 80-100 lat.

Kiedy ten okres użytkowania budynku jest ponad, struktura nie jest bezpieczna dla życia i sąsiednich budynków.

Może być więcej powodów do rozbiórki budynku, stare struktury mają być zastąpione przez nowe. Konstrukcja straciła swoją stabilność lub ma jakiekolwiek uszkodzenia strukturalne. Małe konstrukcje są burzone w celu zbudowania dużych konstrukcji itp.

Definicje

Rozbiórka: Słowo rozbiórka oznacza zniszczenie, rozbicie lub usunięcie. Rozbiórka budynku to proces demontażu lub zniszczenia konstrukcji po okresie jej przydatności do użytku za pomocą wcześniej zaplanowanych i kontrolowanych metod.

Implozja: Gdy do rozbiórki budynku używa się materiałów wybuchowych, określa się ją mianem implozji.

Proces wyburzania budynków

W procesie wyburzania konstrukcji budowlanych występują różne etapy, do których należą:

  1. Pomiary geodezyjne
  2. Usunięcie materiałów niebezpiecznych
  3. Przygotowanie planu
  4. Środki bezpieczeństwa

Pomiary budynków do rozbiórki

Pomiary geodezyjne oznaczają badanie różnych parametrów budowli i jej otoczenia. Istnieją dwa rodzaje pomiarów, które są głównie przeprowadzane. Są to

  1. Pomiary budowlane
  2. Pomiary strukturalne