Ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa pożarowego

Ogólne zasady bezpieczeństwa pożarowego

1- Ucz się, aby nie płonąć

2- Każde laboratorium (szpital) musi przeprowadzać obowiązkowe ćwiczenia przeciwpożarowe (w tym wykłady, pokazy i ćwiczenia na temat ognia i użycia sprzętu przeciwpożarowego)

3- Każde laboratorium (szpital) musi być wyposażone w następujące urządzenia przeciwpożarowe;

 • A) Detektory dymu i ciepła
 • B) Alarm pożarowy i przyciski alarmowe (przełączniki)
 • System dźwiękowy alarmu pożarowego (cały szpital)
 • D) Tryskacze wodne
 • E) Różne rodzaje gaśnic przeciwpożarowych
 • F) Podłączony bęben z wężem wodnym
 • G) drożne wyjścia pożarowe i ewakuacyjne
 • H) Drzwi ewakuacyjne typu push bar
 • I) Koce przeciwpożarowe
 • J) Prysznic ratunkowy

4- Gaśnice muszą być zawsze pełne i sprawne

5- Gaśnice muszą być regularnie sprawdzane

6- Gaśnice muszą być umieszczone w miejscu dobrze oznakowanym, łatwo dostępnym i nie zasłoniętym.

7- nie wolno zastawiać korytarzy i wyjść żadnymi meblami ani sprzętem

8- Drzwi do laboratorium muszą być ognioodporne i posiadać ognioodporne szyby.

9- Drzwi do laboratorium muszą być cały czas zamknięte, aby oddzielić ogień od reszty pomieszczeń.

10- Korytarze i sekcje laboratoryjne muszą mieć automatycznie zamykane drzwi przeciwpożarowe w celu ochrony przed ogniem.

11- Wszystkie sekcje muszą mieć jasno określone miejsca przerwania ognia i ewakuacji.

12- Jeśli odkryjesz pożar, nie panikuj, bądź spokojny, ale działaj poważnie

 • A- Zadzwoń do Straży Pożarnej (Obrony Cywilnej) lub Wydziału Bezpieczeństwa
 • B- Ogłoś alarm
 • C- Wyłączyć wyłącznik zasilania elektrycznego
 • D- Jeśli pożar jest mały, użyj odpowiedniego sprzętu przeciwpożarowego (gaśnica, koc gaśniczy)
 • E- Jeśli pożar nie jest mały, należy ewakuować się z miejsca zdarzenia i przejść przez wyjścia awaryjne do najbliższego miejsca przerwania ognia .
 • F- Nie zatrzymuj się, aby pozbierać rzeczy osobiste lub inne
 • G- Nigdy nie korzystaj z windy
 • H- schodzić po schodach w ciągłym ruchu.
 • I- Nie spiesz się i nie wywołuj tłumu, może dojśćdo poważnych obrażeń i śmierci
 • K- Po wyjściu z budynku zbierz się w strefie przeciwpożarowej na zewnątrz
 • L- Nie należy ponownie wchodzić do laboratorium lub budynku, chyba że straż pożarna uzna to za bezpieczne
 • M- Należy pamiętać, że nawet po ugaszeniu pożaru nadal mogą istnieć małe skupiska ognia, bardzo gorące elementy i niebezpieczeństwo zawalenia się ścian, dachów lub całego budynku.
 • N- zapisz zdarzenie w książce ewidencyjnej

13- Gdy usłyszysz alarm, nie panikuj, zachowaj spokój, ale działaj poważnie

 • A- Upewnij się, że rozumiesz system dzwonienia alarmu w szpitalu
 • B- Jeśli alarm wskazuje na poważny pożar, należy natychmiast ewakuować się z miejsca zdarzenia i udać się wyjściami ewakuacyjnymi do najbliższej strefy pożarowej.
 • C- Nie zatrzymywać się w celu zabrania rzeczy osobistych lub innych.
 • D- Nigdy nie korzystaj z windy
 • E- Schodzić po schodach w ciągłym ruchu.
 • F- Nie spiesz się i nie wywołuj tłumu, może dojść do poważnych obrażeń i śmierci
 • G- Po wyjściu z budynku zbierz się w strefie przerwania ognia na zewnątrz
 • H- Nie należy ponownie wchodzić do laboratorium lub budynku, chyba że straż pożarna uzna to za bezpieczne
 • I- Pamiętaj, że nawet po ugaszeniu pożaru nadal mogą pozostać małe skupiska ognia, bardzo gorące elementy oraz niebezpieczeństwo zawalenia się ścian, dachów lub całego budynku.

Więcej przydatnych tematów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa

 • Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem
 • Pierwsza pomoc w przypadku typowych urazów u dzieci
 • Jak powinna być przeprowadzona ocena hałasu?
 • 10 najlepszych zasad dla dzieci dotyczących bezpieczeństwa elektrycznego
 • 10 ogólnych zasad bezpieczeństwa, których powinieneś nauczyć swoje dzieci
 • Jak działają tryskacze przeciwpożarowe?
 • 11 wymagań, które należy spełnić, aby zostać strażakiem