Jak kultura korporacyjna wpływa na przywództwo w zakresie bezpieczeństwa

Przywództwo kształtuje kulturę

Dla pracowników kultura to ich postrzeganie "tego, jak tu jest". Na to postrzeganie w dużym stopniu wpływa styl przywództwa, jaki prezentują menedżerowie.

Każdego dnia pracownicy, przełożeni i kierownicy mają wiele okazji do komunikowania się i działania w sposób świadczący o skutecznym przywództwie w zakresie bezpieczeństwa. Niestety, wiele okazji pozostaje niewykorzystanych, ponieważ nie są one postrzegane jako takie.

Pracodawcy i menedżerowie nie rozumieją, że proste wyrażenie skutecznego przywództwa może przynieść ogromne korzyści dla kultury bezpieczeństwa w firmie. Nieumiejętność dostrzeżenia pojawiających się okazji do przywództwa ogranicza potencjał firmy do osiągnięcia sukcesu.

Należy założyć, że pracownicy na wszystkich szczeblach organizacji to dobrzy ludzie, którzy starają się jak najlepiej wykorzystać to, co mają. Wyzwaniem jest wykazanie się skutecznym przywództwem, które zapewnia odpowiednie zasoby materialne i wsparcie psychospołeczne, aby mogli osiągać takie wyniki, jakich się od nich oczekuje.

Ostatecznie kultura miejsca pracy może zadecydować o skutecznym zarządzaniu bezpieczeństwem i przywództwie lub je zepsuć.