Różnica między zapobieganiem pożarom a ochroną przeciwpożarową

Różnica między zapobieganiem pożarom a ochroną przeciwpożarową?

Ci, którzy zarządzają lub właścicielem firmy, nieruchomości mieszkalnej lub domu mają różne cele dla swoich obiektów. Istotne wspólne cele są, aby utrzymać mieszkańców, klientów, pracowników, klientów, a nawet siebie i swoich bliskich bezpiecznych od ciężkich lub niebezpiecznych skutków pożarów.

Istotne jest, aby wykonywać zarówno ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania pożarom dla najwyższego bezpieczeństwa.Podobnie jak większość właścicieli nieruchomości, może być zastanawiasz się, że jak można chronić lub zapisać swoją firmę z ognia szkód lub strat.

Chociaż nie wszystkie pożary można zapobiec lub kontrolowane, istnieją pewne pomysły, które można zrobić, aby zapobiec i chronić Ciebie i Twojej firmy od ognia. Ale jaka jest różnica między zapobieganiem pożarom a ochroną przeciwpożarową? Przyjrzyjmy się tym dwóm różnym sposobom.

Co to jest prewencja przeciwpożarowa?

Zapobieganie pożarom jest niezbędne dla Twojej firmy, aby zapobiec uszkodzeniom mienia i życiu. Ten proces lub procedura ma miejsce zanim jeszcze dojdzie do zapalenia się ognia.

Jednym z najsilniejszych narzędzi zapobiegania pożarom jest inspekcja ognia w całym miejscu pracy i pomieszczeniach. Regularne inspekcje nieruchomości i monitoring może być używany do identyfikacji słabych obszarów w obiekcie, gdzie ogień może wystąpić, a po zidentyfikowaniu, aby je naprawić.

Te słabe obszary mogą być rzeczy, takie jak przeciążone gniazdka elektryczne, źle utrzymane systemy i niewłaściwie przechowywane materiały.

Po zidentyfikowaniu tych problemów, konieczne jest podjęcie kroków w celu usunięcia zagrożenia i zapewnienia, że nie dostanie się do tego, że sposób ponownie. Korzystając z regularnych inspekcji, można pracować, aby zapobiec i kontrolować pożary w swojej firmie lub w miejscu pracy.

Co to jest ochrona przeciwpożarowa?

Ochrona przeciwpożarowa jest kombinacją kilku lub różnych urządzeń przeciwpożarowych i procedur, które są praktykowane w celu zachowania linii własności od ognia. Chociaż jest inny dla każdej organizacji lub firmy, istnieją pewne elementy, które powinny być przestrzegane w każdym obiekcie komercyjnym lub biznesowym.

Ochrona przeciwpożarowa często obejmuje urządzenia takie jak alarmy pożarowe, systemy zraszaczy i gaśnice. Wspólnie systemy te działają w celu zapewnienia ciągłej ochrony nieruchomości. Po połączeniu, systemy te działają, aby dać swoją przestrzeń handlową z ostatecznym ochrony przeciwpożarowej w pracy.