Przepustkowa metoda użycia gaśnic przeciwpożarowych

Metoda użycia gaśnic na przepustkę

Jak używać gaśnicy?

Mimo że gaśnice występują w wielu kształtach i rozmiarach, wszystkie działają w podobny sposób. Oto prosty akronim użycia gaśnicy:

P A S S - Pull, Aim, Squeeze, Sweep (Pociągnij, Wyceluj, Ściśnij, Zamieść)

Pociągnij za zawleczkę na górze gaśnicy, która zabezpiecza uchwyt przed przypadkowym naciśnięciem.

Wyceluj dyszę w kierunku podstawy ognia.

Ściśnij uchwyt, aby rozładować gaśnicę. Ustaw się w odległości około 8 stóp od ognia. Jeśli zwolnisz uchwyt, wyładowanie zostanie zatrzymane.

Przeciągnij dyszę do przodu i do tyłu u podstawy ognia. Po pozornym ugaszeniu pożaru należy go uważnie obserwować, gdyż może on ponownie się zapalić!

Upewnij się, że wszyscy pracownicy, którzy mają używać gaśnic w przypadku wystąpienia pożaru, który można kontrolować, zostali odpowiednio przeszkoleni i przeszli praktyczne ćwiczenia. Nie ma wymogu OSHA, aby podczas szkolenia faktycznie gasić pożar lub rozładowywać gaśnicę. Jednak każdy pracownik powinien mieć do czynienia z gaśnicą i zademonstrować, że potrafi wykonać kroki PASS.