Czy chemioterapia międzybłoniaka może kiedyś odejść do lamusa?

Onkolog dr Arek Dudek z Regions Hospital Cancer Care Center w St. Paul, Minnesota, uważa, że jego badanie kliniczne z wykorzystaniem nowej kombinacji immunoterapii może zmienić sposób, w jaki lekarze leczą międzybłoniaka opłucnej.

Dudek otwiera jedyne badanie II fazy oceniające połączenie nivalumabu (Opdivo) i ramucirumabu (Cyramza) u wcześniej leczonych pacjentów z międzybłoniakiem.

"Ta strategia - jeśli okaże się sukcesem, jak sądzimy - może sprawić, że leczenie chemioterapią stanie się przestarzałe" - powiedział Dudek portalowi Asbestos.com. "Ludzie mogą być tym naprawdę podekscytowani".

Oparł swój optymizm na potencjalnej synergii pomiędzy dwoma lekami, które już wykazały skuteczność w leczeniu raka jako pojedyncze środki.

"To, co jest wyjątkowe w tym badaniu, to fakt, że dodaje ono kolejny wymiar do terapii immunologicznej" - powiedział. "Jest to dwutorowe podejście, które może mieć ogromne znaczenie. Każdy lek wpływa na guza i jego zdolność do unikania układu odpornościowego w inny sposób."

Badanie nad międzybłoniakiem wkrótce się rozszerzy

Chociaż w tym miesiącu rozpoczyna się tylko w Regions Hospital, oczekuje się, że trzy inne ośrodki badawcze wkrótce rozpoczną rekrutację do badania.

Miejsca te obejmują:

  • Centrum Nowotworów Uniwersytetu Illinois w Chicago
  • Centrum Nowotworów Uniwersytetu Minnesota, Minneapolis
  • Centrum Nowotworów Uniwersytetu Indiana w Indianapolis.

Celem badania drugiej linii jest pozyskanie 35 uczestników, u których nastąpiła progresja choroby po chemioterapii. Oczekuje się, że badanie potrwa do 2021 roku i ma na celu zmierzenie odsetka odpowiedzi, przeżycia wolnego od progresji choroby oraz dwuletniego przeżycia całkowitego.

"Jestem pełen nadziei, że wyniki zmienią sposób leczenia tego nowotworu" - powiedział. "Terapia inhibitorami punktów kontrolnych układu odpornościowego w przypadku międzybłoniaka wykazała pewną skuteczność, ale podawana samodzielnie, jest ona niska. Mamy nadzieję na co najmniej podwojenie odpowiedzi na międzybłoniaka poprzez połączenie dwóch środków."

Żadne nowe leki nie zostały zatwierdzone przez FDA do leczenia międzybłoniaka od czasu, gdy chemioterapia pemetreksedem została dodana do cisplatyny 14 lat temu. Żaden z nich nie wykazał trwałej skuteczności, pozostawiając większość pacjentów bez leczenia drugiego rzutu.