Rola inspektora ds. bezpieczeństwa i higieny pracy w transporcie towarów niebezpiecznych

Firmy i organizacje działające w branży transportowej powinny wyznaczyć praktykującego Doradcę ds. niebezpiecznych towarów (DGSA). Dotyczy to przewoźników, napełniaczy, rozładowywaczy i pakowaczy w sektorze drogowym, kolejowym, lotniczym i żeglugi śródlądowej.

Przepisy dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych zostały sformułowane w 2000 roku i przewidują, że osoba, która ma zostać wyznaczona do tego zadania, powinna zdać egzamin pisemny i uzyskać certyfikat w tej dziedzinie. Jest tak pomimo wymaganego doświadczenia praktycznego, które musi posiadać w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych.

Zwolnienia

Istnieją pewne wyjątki. Te czynności związane z transportem małych towarów dotyczą materiałów radioaktywnych oraz ograniczonych i wyłączonych możliwości przewozowych. Innym wyjątkiem jest to, że główną działalnością doradcy ds. towarów niebezpiecznych nie jest transport towarów niebezpiecznych.

Istnieją przypadki, w których ekspertyza w zakresie transportu drogowego nie odpowiada różnym warunkom, np. operacji morskich lub frachtu lotniczego. Na przykład segment frachtu lotniczego wymaga dużej ostrożności podczas załadunku, rozładunku i wejścia na pokład.

Doradcy ds. bezpieczeństwa

Harmonogram przewozu towarów niebezpiecznych (CDG) wskazuje, że rola doradców ds. bezpieczeństwa będzie obejmować między innymi przestrzeganie przepisów regulujących przewóz towarów niebezpiecznych.

Harmonogram CDG przewiduje również, że doradcy do spraw towarów niebezpiecznych powinni doradzać pracodawcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych, pomimo zapewnienia, że roczne raporty dla pracodawcy zawierają wszystkie działania, które są związane z przewozem towarów niebezpiecznych.

Ponadto, doradcy ds. towarów niebezpiecznych są również zobowiązani do monitorowania aplikacji prawnych i procesów, które dotyczą działalności pracodawcy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych. Powinno to obejmować szkolenie zainteresowanych pracowników w segmencie CDG w zakresie postępowania w różnych warunkach transportowych.

Koordynatorzy CDM

Firmy zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych mogą również zatrudniać koordynatorów ds. zarządzania projektami budowlanymi (CDM), którzy doradzają swoim pracownikom i wszystkim osobom zaangażowanym w przewóz towarów niebezpiecznych w kwestiach bezpieczeństwa i higieny pracy.

Przed zatrudnieniem Koordynatora CDM, pracodawca powinien upewnić się, że osoba, która ma być zatrudniona jest profesjonalistą w dziedzinie budownictwa, zdrowia i bezpieczeństwa.

Konsultanci ds. bezpieczeństwa zdrowotnego

Konsultanci ds. bezpieczeństwa zdrowotnego w zakresie bezpieczeństwa towarów niebezpiecznych doradzą osobom zaangażowanym w CDG, czy warto narażać na niebezpieczeństwo swoje towary lub aktywa. Konsultanci ci pomogą również zrozumieć politykę firmy dotyczącą kwestii bezpieczeństwa i higieny pracy.

Poza tym, doradzą Ci, jak radzić sobie z sytuacją, w której możesz pozwać swoją firmę w przypadku naruszenia prawa i przepisów BHP.