Poważny wypadek drogowy uchwycony na kamerze

Wypadki drogowe są bez wątpienia najczęstszą i ogólnie rzecz biorąc, przyczyną największych szkód. Przyczyną tego jest niezwykle gęsty ruch na drogach i stosunkowo duża swoboda poruszania się kierowców.

Wypadki z udziałem pojazdów ciężarowych (zwłaszcza autokarów i samochodów ciężarowych z przyczepą) zdarzają się zbyt często pomimo wezwań do odpowiedzialnego zachowania, do przestrzegania przepisów dotyczących załadunku i kodeksu drogowego, a także obowiązku dostosowania przez kierowców prędkości, która ma wpływ na drogę hamowania, do warunków drogowych i pogodowych (deszcz, lód, mgła itp.).

Zapobieganie wypadkom drogowym jest również niezwykle ważne i będzie zapewnione poprzez surowe przepisy, kontrole techniczne i policyjne, stałe szkolenia dla kierowców (zwłaszcza tych, którzy uczestniczą w transporcie substancji niebezpiecznych) oraz, w razie potrzeby, poprzez sankcje prawne i administracyjne dla osób odpowiedzialnych.

Interwencja i środki ratownicze

Kontrola wszystkich wypadków jest w pierwszej kolejności obowiązkiem dowódcy (szefa) i personelu danego środka transportu. Do nich należy maksymalne ograniczenie powstałych szkód.

Pasażerowie muszą stosować się do poleceń personelu pokładowego (środki ochronne i ratunkowe) i zachowywać się zgodnie z przepisami dotyczącymi sytuacji katastrof, w szczególności katastrof lotniczych, kolejowych i morskich.

Jeśli chodzi o działania poszukiwawcze, ratownicze i pomocowe, to środek lub system transportu, którego to dotyczy, oraz obszar (kraj), w którym ma to miejsce, określają, kto jest osobą odpowiedzialną na miejscu katastrofy.