Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem

1) Niebezpieczeństwo

Jeżeli podejrzewasz, że ktoś został porażony prądem elektrycznym, musisz upewnić się, że wszystkie źródła zasilania są odizolowane, zanim zaczniesz udzielać pomocy poszkodowanemu.

 • Wysokie napięcie

Napowietrzne kable energetyczne są przykładem źródła energii wytwarzającego prąd o wysokim napięciu. Prąd o wysokim napięciu ma zdolność "przeskakiwania" lub "wyładowania łukowego" na odległość do 18 metrów lub więcej. Jeśli spotkasz się z ofiarą wypadku spowodowanego prądem o wysokim napięciu:

Nie zbliżaj się! Pozostań w odległości co najmniej 25 metrów od poszkodowanego do czasu wyłączenia prądu przez oficjalne służby, np. przez Zarząd Energetyki.

 • Niskie napięcie

Jeśli znajdziesz się w pobliżu poszkodowanego, który jest w trakcie porażenia prądem elektrycznym powinieneś:

- Spróbować wyłączyć zasilanie w sieci elektrycznej.
- Usunąć wszelkie kable/elektronarzędzia itp. pozostające w kontakcie z poszkodowanym.

 • Działania, które należy podjąć

- Odizolować się od podłoża za pomocą książek/ gazet/maty gumowej
- Użyj Haka Ratunkowego Przeciwporażeniowego lub przedmiotu o niskiej przewodności np. drewnianej miotły lub zwiniętej gazety, aby odepchnąć źródło prądu.

2) Reagowanie

Aby dać poszkodowanemu optymalne szanse przeżycia musisz szybko ocenić poziom jego reakcji. Szybka ocena pozwoli na zastosowanie skutecznego leczenia oraz na przekazanie dokładnych informacji pogotowiu ratunkowemu.

 • Sprawdź, czy poszkodowany jest przytomny
 1. Zapytaj "hello, can you hear me" i zawołaj jego imię, jeśli je znasz.
  2.Poproś w oba uszy poszkodowanego, aby otworzył oczy.
  3. Uszczypnij płatek ucha lub delikatnie stuknij w ramię.
  4. Krzyknij HELP!
  5. Nie ruszaj poszkodowanego, chyba że otoczenie lub sytuacja jest niebezpieczna.3) Niebezpieczeństwo

 • Wezwij pomoc

Jeśli jesteś sam, wezwij pomoc. Jeśli ktoś odpowie na twoje wezwanie, poproś go, aby został z tobą, podczas gdy ty będziesz oceniał drogi oddechowe i oddychanie. Jeden z Was powinien poczekać z poszkodowanym, podczas gdy drugi wzywa pogotowie ratunkowe (EMS).

Uwaga: Jeśli nikt nie odpowiada, nie zostawiaj poszkodowanego, lecz kontynuuj ocenę dróg oddechowych i oddychania.

 • Dzwonienie do służb ratownictwa medycznego:
 1. Podnieś słuchawkę i poczekaj na sygnał wybierania numeru.
  2.Wybierz numer 999 w Wielkiej Brytanii (112 w Europie)
  3
  .
  Operator zapyta, jakiej usługi potrzebujesz. Po wybraniu opcji "ambulans" zostaniesz połączony z centralą pogotowia ratunkowego. Operator zada Ci zestaw pytań.

NIE WOLNO się rozłączać na żadnym etapie rozmowy. Operator zakończy połączenie w odpowiednim momencie.

Odizoluj lub odgrodzić odsłonięte, uszkodzone lub niesprawne źródło energii elektrycznej

Jak najszybciej, po przewiezieniu poszkodowanego do szpitala, zgłoś zdarzenie do lokalnego przełożonego. Należy podać wszystkie informacje, ponieważ w przypadku wszystkich wypadków i incydentów należy wypełnić raport IRF. Pozostaw szczegółowe informacje o sobie, aby w razie potrzeby można było się z Tobą skontaktować. Należy zgłosić wadliwy sprzęt, który spowodował porażenie (jeśli dotyczy), aby można było dokonać naprawy.

RIDDOR (Reporting of Injuries, Diseases, and Dangerous Occurrences Regulations 1995)

4) Drogi oddechowe i oddychanie

 • W przypadku poszkodowanego, który nie reaguje, udrożnij drogi oddechowe
 1. Zajrzyj do ust, aby upewnić się, że nie ma widocznych przeszkód.
  2.Otwórz drogi oddechowe poprzez uniesienie podbródka i odchylenie głowy do tyłu. To uwolni język z tylnej części gardła. 3.
  3. Jeżeli podejrzewa się uraz szyi/kręgosłupa, połóż jedną rękę na brzuchu, aby wyczuć, czy unosi się i opada. Wskazuje to na normalne oddychanie.

 • Ocena oddechu

 1. OCZUWAJunoszenia się i opadania klatki piersiowej.
  2. POSŁUCHAJ odgłosów oddychania.
  3. Wyczuj powietrze na swoim policzku.
  4. Wykonuj tę czynność przez 10 sekund.


 • Normalne oddychanie

Jeśli oddychanie jest prawidłowe, przejdź od razu do rozdziału Pozycja Odzysku.

 • Brak oddechu

Jeśli poszkodowany nie oddycha normalnie, rozpocznij pełną resuscytację krążeniowo-oddechową (CPR). Jeśli jesteś sam, zostaw poszkodowanego na tym etapie i wezwij pomoc. Wróć do poszkodowanego i rozpocznij RKO (resuscytację krążeniowo-oddechową).

5) Brak reakcji - nie oddycha

Rozpocznij RKO:

 • Dla poszkodowanego nie reagującego
 1. Upewnij się, że poszkodowany znajduje się na twardej, płaskiej powierzchni2
  .Połóż ręce jedna na drugiej na środku klatki piersiowej poszkodowanego3
  . Uciskaj klatkę piersiową (do maksymalnej głębokości około 4-5cm) 30 razy w tempie 100 ucisków na minutę. Uciskanie i uwalnianie powinno trwać tyle samo czasu4
  . Po 30 uciśnięciach ponownie udrożnij drogi oddechowe poprzez odchylenie głowy/uniesienie brody5
  . Uszczelnij nozdrza kciukiem i palcem wskazującym. 6.
  6. 6. Dmuchaj miarowo w usta, aż zobaczysz, że klatka piersiowa się unosi, potrzeba około sekundy, aby klatka piersiowa się uniosła. Na tym etapie zaleca się posiadanie sprzętu do resuscytacji, takiego jak osłona twarzy.
  7. Odsuń usta na bok i pozwól klatce piersiowej opaść. Wdychaj świeże powietrze, oddychając za poszkodowanego8
  . Powtórz czynność tak, aby wykonać w sumie 2 skuteczne oddechy ratownicze.


 2. Jeśli klatka piersiowa nie podnosi się po drugim oddechu, wróć do 30 uciśnięć i spróbuj ponownie wykonać 2 oddechy.
  10.Wróć rękami do właściwej pozycji na klatce piersiowej i wykonaj kolejne 30 uciśnięć klatki piersiowej.
 • Kontynuuj resuscytację do momentu:

- Poszkodowany wykazuje oznaki powrotu do zdrowia
- Przyjazdu służb ratowniczych
- Staniesz się wyczerpany i nie będziesz w stanie kontynuować
- Sytuacja się zmienia i jesteś w bezpośrednim niebezpieczeństwie.


6) Defibrylacja

Użyj AED (Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny) jeśli jest dostępny i postępuj zgodnie z instrukcjami.

7) Pozycja ratunkowa

Jeśli poszkodowany nie reaguje i oddycha normalnie, obróć poszkodowanego do pozycji wybudzeniowej.
- Pozycja wybudzeniowa jest stosowana, gdy poszkodowany nie reaguje i nie oddycha. - Pozycja ta pozwala na odchylenie głowy do tyłu i w dół. Dzięki temu język nie blokuje dróg oddechowych, a ewentualne wymiociny i płyny mogą spłynąć z jamy ustnej.

 • Jeśli poszkodowany oddycha normalnie
 1. Sprawdź czy nie ma innych widocznych obrażeń.
  2.Wyjmij ostre przedmioty z kieszeni.
  3. Obróć poszkodowanego do pozycji wyjściowej.
  4. Ustaw najbliższe ramię pod kątem prostym do ciała.
  5. Przeciągnij najdalsze ramię przez klatkę piersiową i umieść grzbiet dłoni na policzku.
  6. 6. Trzymaj to tutaj, podczas gdy podnosisz najdalszą nogę, chwytając za górną część kolana.
  7. Delikatnie pociągnij za kolano tak, aby poszkodowany obrócił się na bok, twarzą do Ciebie.
  8. Poszkodowany powinien być już całkowicie odwrócony i stabilny.
  9. Ponownie sprawdź drożność dróg oddechowych, oddech i krążenie.
  10. Podciągnij nogę do góry pod kątem 90 stopni.
  11. Sprawdź, czy oddychanie jest kontynuowane.
  12. Wyślij kogoś, aby zadzwonił pod numer 999 / EMS lub jeśli jesteś sam, zostaw poszkodowanego i sam zadzwoń pod numer 999 / EMS.


8) Oparzenia

Narażenie na działanie prądu elektrycznego może spowodować oparzenia skóry, a w ciężkich przypadkach także narządów wewnętrznych. W takich przypadkach prąd może na przykład przedostać się przez dłoń i wyjść przez stopy powodując oparzenia "wejścia" i "wyjścia".

 • Postępowanie z poszkodowanymi

Chłodzić oparzenia przez minimum 10 minut pod zimną wodą.

 • Ofiary nie reagujące

Chłodź oparzenia mokrym opatrunkiem po ułożeniu ich w pozycji leżącej.

 • NIE WOLNO

- Nakładać opatrunków
samoprzylepnych -
Usuwać uszkodzonej skóry-

Nakładać


maści/kremów-
Przykrywać "puszystymi"opatrunkami

-


Zbyt mocno przy
legać opatrunków - Nakładać

masła/tłuszczu/margaryny
- Zdejmować uszkodzonej odzieży
-Nakładaćlodu.

9) Inne urazy

 • Skurcze mięśni/napady

Mogą one występować przez pewien czas po ekspozycji na prąd i wskazują na poważnie chorego poszkodowanego.

 • Postępowanie w przypadku poważnego napadu drgawek
 1. Poszkodowany prawie na pewno upadnie podczas napadu drgawkowego. Postaraj się opanować upadek.
  2.Zapewnij bezpieczeństwo poszkodowanemu usuwając przedmioty, które mogą spowodować obrażenia w przypadku uderzenia.
  3. Umieść poduszkę pod głową poszkodowanego. W razie potrzeby popraw się poprzez użycie odzieży.
  4. NIE WOLNO wkładać niczego do ust poszkodowanego.
  5. Rozluźnij ubranie, które może ograniczać drożność dróg oddechowych. 2. Po ustąpieniu drgawek
  :7.
  Sprawdź stan dróg oddechowych, oddychania i krążenia poszkodowanego (ABC). 8.

  8. Jeśli poszkodowany nie reaguje i oddycha normalnie lub jest półprzytomny, ułóż go w pozycji wyjściowej (patrz wyżej). Wykonaj resuscytację krążeniowo-oddechową, jeśli nie oddycha.
  9. Możesz również okryć poszkodowanego kocem, aby zachować skromność, a także odmierzyć czas do wystąpienia napadu.
  10. Uspokój poszkodowanego, jednocześnie kontynuując monitorowanie ABC i innych urazów. • Poszkodowani bez widocznych obrażeń:

Jeśli nie ma żadnych obrażeń i poszkodowany wygląda dobrze, nadal zaleca się zabranie poszkodowanego do szpitala lub placówki medycznej na badania kontrolne, ponieważ niektóre narządy/układy w organizmie mogą być uszkodzone kilka godzin po wstrząsie.

Ważniejsze tematy dotyczące pierwszej pomocy:

 • Porady dotyczące pierwszej pomocy w 6 typowych wypadkach
 • Dziesięć najważniejszych wskazówek dotyczących pierwszej pomocy
 • Jakie są najczęstsze zimowe urazy?
 • Pierwsza pomoc - leczenie oparzeń
 • Pierwsza pomoc w przypadku ukąszeń węży
 • 6 podstawowych umiejętności udzielania pierwszej pomocy, które powinni znać wszyscy rodzice
 • Pierwsza pomoc w przypadku najczęstszych urazów u dzieci
 • Top 5 dziecięcych urazów latem
 • Pierwsza pomoc w przypadku porażenia prądem
 • Jak pomóc poszkodowanemu w wypadku samochodowym