Wytyczne dotyczące kontroli trzech punktów i prawidłowego kąta nachylenia drabiny dla drabin przenośnych

Kąt ustawienia drabiny

Drabina niesamonośna powinna mieć kąt ustawienia około 75 stopni - stosunek długości roboczej drabiny do odległości do tyłu wynosi 4:1.

Oto jak to zrobić:

  • Stań u podstawy drabiny z palcami stóp dotykającymi poręczy.
  • Wyciągnij przed siebie wyprostowane ręce. Jeśli czubki palców dotykają szczebla znajdującego się najbliżej poziomu ramienia, oznacza to, że kąt nachylenia drabiny ma stosunek 4:1.

Bezpieczna wspinaczka - stosowanie kontroli trzypunktowej

Technika kontroli za pomocą trzech punktów a pozycjonowanie za pomocą trzech punktów kontaktowych: Technika trzypunktowej kontroli wymaga od pracownika użycia dowolnych trzech z czterech kończyn w celu uzyskania pewnego, stabilnego podparcia. Kolejnym wymogiem podczas stosowania techniki kontroli trzypunktowej jest to, że ręce muszą chwycić poziomy szczebel drabiny. Chwyt poziomy pozwala pracownikowi utrzymać ciężar ciała i zapobiec upadkowi, natomiast chwyt pionowy nie pozwala na to.

Technika trzypunktowego kontaktu nie jest zalecana do pozycjonowania, ponieważ wymaga ona, aby trzy dowolne części ciała, a nie tylko ręce lub stopy, dotykały drabiny w celu utrzymania stabilności.

Technika trzypunktowej kontroli jest najlepszą metodą, ponieważ pracownik ma obie stopy na drabinie i trzyma się poziomego szczebla, więc prawdopodobieństwo upadku jest znacznie mniejsze niż w przypadku, gdy ręka trzyma się pionowej szyny lub inna część ciała opiera się tylko na części drabiny. Pamiętaj, że podczas wspinaczki:

  • utrzymywać obie stopy na tym samym poziomie, oraz
  • utrzymywać poziomy chwyt jednoręczny (power grip) z palcami owiniętymi wokół szczebli drabiny.