Kiedy wymagane są plany ochrony przed upadkiem z wysokości?

Plany ochrony przed upadkiem z wysokości

Pracodawcy muszą zapewnić udokumentowanie decyzji w pisemnym planie ochrony przed upadkiem z wysokości w każdym z następujących przypadków:

 • Gdy technicy lub wykonawcy będą pracować na wysokości 7,5 m (25 stóp) lub większej bez stałych poręczy.
 • Gdy upadek z mniejszej wysokości może wiązać się z nadzwyczajnym ryzykiem urazu
 • Gdy system ochrony przed upadkiem składa się z procedur roboczych, takich jak strefy kontrolne lub siatki.
 • Nawet jeżeli nie ma obowiązku sporządzenia planu, krótkie udokumentowanie decyzji może być przydatne w przyszłości i może stanowić dowód należytej staranności.

Co powinien zawierać plan ochrony przed upadkiem z wysokości?

Należy uwzględnić szczegółowe plany prób i wykonania. Wszystkie plany ochrony przed upadkiem muszą określać:

 • Zagrożenia upadkiem spodziewane podczas każdej fazy produkcji
 • Metody zapobiegania lub ograniczania zagrożeń.
 • Procedury montażu, konserwacji, kontroli, użytkowania i demontażu systemów ochrony przed upadkiem z wysokości
 • Plan ratunkowy dla pomocy pracownikom, którzy spadli i zostali zawieszeni na wysokości.

Plany ratunkowe

Plan ratunkowy powinien odpowiadać na następujące pytania:

 • Jeśli zagrożeni pracownicy spadną, co prawdopodobnie się stanie?
 • Czy możliwa byłaby samodzielna akcja ratunkowa?
 • Jeżeli nie, czy ratownicy mogliby dotrzeć do pracowników?
 • Jaki sprzęt i techniki (w tym wykwalifikowani eksperci) będą potrzebne i w jaki sposób zostaną zapewnione?