Najczęstsze zagrożenia podczas pracy na wysokości

Najczęstsze zagrożenia podczas pracy na wysokości

Słaby projekt koncepcyjny robót stałych

Słaby projekt konstrukcyjny

Słaby projekt funkcjonalny

Nieodpowiednie zaplanowanie i zapewnienie pogody

Nieprawidłowy montaż lub instalacja elementów konstrukcyjnych

Słaby projekt miejsca pracy (lub jego brak)

Nieprawidłowe działanie systemów sygnalizacyjnych (ręcznych, mechanicznych, elektronicznych)

niewłaściwe użytkowanie (elementy i sprzęt nie są używane zgodnie z projektem lub planem)

Niezabezpieczone krawędzie i otwory

Niepewnie zamocowane ładunki

Uwolnienie ciśnienia (pompy do betonu)

Wiele z pojawiających się zagrożeń ma następujące przyczyny

Zła konstrukcja mechaniczna (pęknięcia podczas użytkowania, niewystarczająca moc, pęknięcia lub nieprawidłowe działanie elementów)

Słaba konstrukcja funkcjonalna (niewłaściwe zaprojektowanie do określonego celu)

Zły projekt miejsca pracy

Nieprawidłowe działanie systemów sygnalizacyjnych (ręcznych, mechanicznych, elektronicznych)

Nieprawidłowe użytkowanie (użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem)

Niepewne mocowanie ładunków

Uwolnienie ciśnienia (pompy do betonu)

Zła konserwacja (pęknięcia lub emisja szkodliwych gazów).

Powoduje to następujące zagrożenia

pracownicy znajdują się w niebezpiecznych pozycjach

pracownicy przenoszący bardzo ciężkie lub nieporęczne ładunki, powodujące upadki lub obrażenia

upadki z powodu zawalenia się częściowo zbudowanych obiektów stałych

Pracownicy przygnieceni przez spadające lub w inny sposób poruszające się elementy lub urządzenia

Spadające maszyny lub ich części

Spadające ładunki

Przygniecenie w wyniku uderzenia przez poruszające się lub przewracające się instalacje i urządzenia

Uderzenie w wyniku uwolnienia ciśnienia

Upadek z instalacji i sprzętu

Upadek spowodowany kołysaniem się ładunków, instalacji i urządzeń

Kończyny lub ciała wciągnięte przez części stałych robót lub maszyn

Uszkodzenia fizjologiczne spowodowane ekspozycją na warunki atmosferyczne

Zła ergonomia

Uszkodzenia fizjologiczne i psychologiczne spowodowane stresem związanym z niebezpieczną pracą

Stres spowodowany złym środowiskiem

Inne zagrożenia

Są to oczywiście tylko niektóre z głównych zagrożeń, jest ich znacznie więcej i są one specyficzne dla poszczególnych projektów.

Każdy projekt musi być oceniany indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich zagrożeń.