Skutki chemiczne i drogi wnikania

Efekty chemiczne

Wpływ substancji chemicznych na różne narządy ciała ludzkiego zależy od kilku ważnych czynników:

1. Postać substancji chemicznej: czy jest ona ciałem stałym, cieczą czy gazem?

2. Droga wniknięcia, czyli sposób, w jaki substancja chemiczna wchodzi do organizmu: czy jest połknięta, wdychana, wchłonięta lub wstrzyknięta?

3. Dawka, czyli ilość, którą otrzymuje ciało: Jak dużo substancji chemicznej dostaje się do organizmu?

4. Toksyczność: Jak bardzo trująca jest substancja chemiczna?

Drogi wnikania

Kolejnym ważnym zadaniem podczas oceny miejsca pracy pod kątem zagrożeń chemicznych jest określenie drogi (dróg) wnikania substancji chemicznych. Jeżeli znamy drogę (drogi) wejścia, możemy określić odpowiednie środki techniczne, administracyjne i środki ochrony indywidualnej, aby wyeliminować lub ograniczyć narażenie.

Cztery powszechne drogi wejścia to:

1. Spożycie: Czy jemy lub pijemy?

2. Inhalacja: Wdychamy go? Jest to najczęstsza droga przedostania się do organizmu.

3. Wchłanianie: Czy przenika przez skórę, oczy lub inne błony?

4. Wstrzyknięcie: Czy dostaje się przez nakłucie lub przecięcie?