Jak znaleźć zagrożenia związane z hałasem?

Nie musisz posiadać specjalistycznych umiejętności, aby zidentyfikować źródła niebezpiecznego hałasu, ale musisz przeprowadzić ten proces w porozumieniu ze swoimi pracownikami i ich przedstawicielami ds. zdrowia i bezpieczeństwa. Orientacyjnie, jeżeli musisz podnieść głos, aby porozumieć się z kimś znajdującym się w odległości około jednego metra, hałas jest prawdopodobnie niebezpieczny dla słuchu.

W Załączniku B znajduje się lista kontrolna, która pomoże Ci w tym procesie.

Kontroluj miejsce pracy

Regularne chodzenie po miejscu pracy, rozmawianie z pracownikami i obserwowanie sposobu wykonywania pracy może pomóc Ci zidentyfikować zagrożenia związane z hałasem. Dowiedz się, skąd dochodzi hałas i które zadania lub procesy powodują hałas. Tam, gdzie jest to możliwe, podejmij natychmiastowe działania w celu kontroli hałasu, np. napraw luźne panele, które wibrują i grzechoczą podczas pracy maszyny.

Sprawdź dostępne informacje

Należy uzyskać informacje dotyczące poziomu hałasu od producentów lub dostawców instalacji i sprzętu używanego w miejscu pracy. Informacje i porady na temat zagrożeń i ryzyka związanego z poszczególnymi branżami i rodzajami pracy można również uzyskać od organów regulacyjnych, stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych, specjalistów technicznych i konsultantów ds. bezpieczeństwa.

Należy sprawdzić, czy pracownicy nie wnosili roszczeń odszkodowawczych z tytułu utraty słuchu oraz czy podczas powtarzanych badań audiometrycznych nie stwierdzono ubytku słuchu lub szumów usznych. Jeżeli uszkodzenie słuchu u pracownika zostało przypisane do konkretnego zadania, może istnieć zagrożenie, które może mieć wpływ na innych pracowników. Poniżej znajduje się lista powszechnie występujących źródeł hałasu i ich typowych poziomów dźwięku, które można wykorzystać do porównania, czy hałas w miejscu pracy brzmi tak głośno jak 85 dB(A), czy też głośniej.

Typowy poziom dźwięku w dB

140 - silnik odrzutowy w odległości 30 m
130 - Młotek do nitów (przy tym progu można odczuwać ból)
120 - wiertarka do skał
110 - piła łańcuchowa
100 - Warsztat blacharski
90 - Kosiarka do trawy
85 - Ładowarka czołowa
80 - Ciężkie prace przy krawężnikach Tokarka
70 - Głośna rozmowa
60 - Normalna rozmowa
40 - Cicha muzyka radiowa
30 - Szeptanie
0 - Próg słyszeniaCo dalej?

W porozumieniu z pracownikami i przedstawicielami ds. bezpieczeństwa i higieny pracy sporządź listę wszystkich głośnych czynności, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa osób w miejscu pracy. Jeżeli odpowiedziałeś "tak" na którekolwiek z pytań w Załączniku B, prawdopodobnie Twoi pracownicy są narażeni na niebezpieczny hałas. Jeśli nie masz pewności co do poziomu narażenia lub co do tego, jak skutecznie wyeliminować lub zminimalizować ryzyko, powinieneś podjąć kolejny krok w celu oceny ryzyka utraty słuchu.