Jak mogę kontrolować ryzyko?

Pracodawcy mogą już stosować pewne środki bezpieczeństwa. Ocena ryzyka wykaże, czy są one odpowiednie.

Pracodawcy muszą mieć pewność, że zrobili wszystko, czego wymaga prawo. Należy pamiętać, że wszystkie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia zawierają wytyczne dotyczące oceny ryzyka i ustanowienia odpowiednich zabezpieczeń. Na przykład, istnieją wymagania prawne dotyczące zapobiegania dostępowi do niebezpiecznych części maszyn. Następnie należy upewnić się, że obowiązują ogólnie przyjęte normy branżowe. Nie należy jednak na tym poprzestawać, ponieważ prawo stanowi również, że należy zrobić wszystko, co jest praktycznie możliwe, aby zapewnić bezpieczeństwo w miejscu pracy. Prawdziwym celem jest zminimalizowanie wszelkich zagrożeń poprzez dodanie do istniejących środków ostrożności, jeśli jest to konieczne.

Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia nie musi wiele kosztować. Na przykład umieszczenie lustra na niebezpiecznym ślepym rogu, aby zapobiec wypadkom samochodowym, lub umieszczenie materiału antypoślizgowego na śliskich stopniach to niedrogie środki ostrożności, biorąc pod uwagę ryzyko. Czasami zmiana sposobu wykonywania pracy może zmniejszyć ryzyko wypadku.

Pracodawcy muszą zadać sobie pytanie:

 • Czy mogę całkowicie pozbyć się zagrożenia?
 • Czy mogę zmienić sposób wykonywania pracy tak, aby była ona bezpieczniejsza?
 • Jeśli nie, jakie środki ostrożności są niezbędne do kontrolowania tego ryzyka?

Jak mogę kontrolować ryzyko?

Zdrowy rozsądek podpowiada nam, że życie nie może być całkowicie wolne od ryzyka. Pracodawcy są jednak zobowiązani do podjęcia wszelkich możliwych działań w celu zminimalizowania ryzyka urazów. Pracodawcy zrobią wszystko, co jest praktycznie możliwe, jeśli:

 • Dołożyli starań przy wprowadzaniu niezbędnych środków zapobiegawczych
 • zidentyfikowali zagrożenia i ryzyko związane z miejscem pracy
 • Wdrożyli odpowiednie środki w takim stopniu, że podjęcie dalszych działań byłoby rażąco nieproporcjonalne Niektóre popularne metody kontroli ryzyka to:
 • Zastąpienie niebezpiecznego systemu pracy systemem mniej niebezpiecznym, np. wstępny montaż elementów na ziemi w celu ograniczenia konieczności pracy na wysokości lub zastosowanie pomocy mechanicznych w celu ograniczenia lub wyeliminowania konieczności ręcznego przemieszczania.
 • Zastąpienie substancji mniej niebezpieczną substancją, np. zastąpienie substancji łatwopalnej substancją niepalną.
 • Projektowanie miejsca pracy w celu zmniejszenia ryzyka, np. zapewnienie poręczy wokół urządzeń zamontowanych na dachach lub wyznaczonych przejść i przejazdów przez obszary, na których znajdują się poruszające się pojazdy zapewnienie czystego i uporządkowanego miejsca pracy w celu zapobiegania potknięciom i poślizgnięciom
 • Odsysanie lub ograniczenie zagrożenia u źródła, np. zapewnienie dygestorium z odciągiem.
 • dostosowanie pracy do danej osoby, np. zapewnienie stołów lub krzeseł o regulowanej wysokości w celu zmniejszenia urazów mięśni
 • Wentylacja obszaru miejsca pracy, w którym nie jest możliwy odciąg u źródła
 • Odizolowanie procesu lub pracownika (np. wyłączenie i odizolowanie maszyn przed przeprowadzeniem napraw lub zmian)
 • Zabezpieczanie maszyn, np. zapewnienie osłon z blokadami, które wyłączają maszynę, jeżeli ktoś próbuje dostać się do jej niebezpiecznych części
 • Zapewnienie odpowiedniego szkolenia i nadzoru
 • Ustanowienie procedur planowania awaryjnego, w tym pierwszej pomocy
 • Zapewnienie sprzętu, odzieży lub znaków ochronnych (powinny być one stosowane tylko w ostateczności, po pełnym zbadaniu wszystkich innych sposobów wyeliminowania zagrożenia).
 • ustanowienie odpowiednich programów nadzoru zdrowotnego, w tym, w stosownych przypadkach, wstępnych lub regularnych kontroli zdrowotnych
 • analizowanie i badanie wypadków (w tym złego stanu zdrowia) i niebezpiecznych zdarzeń
 • stosowanie systemów zezwoleń na pracę lub procedur bezpiecznej pracy
 • wprowadzenie odpowiedniego zaplecza socjalnego
 • Ustanowienie innych polityk, stosownie do potrzeb, np. w celu wyeliminowania mobbingu itp.