Model nadzoru nad bezpieczeństwem "FIVE STARS".

Kluczowe 5-STARS nadzoru i przywództwa w zakresie bezpieczeństwa to:

Nadzór - nadzorowanie działań roboczych w celu upewnienia się, że pracownicy są bezpieczni.

Szkolenia - prowadzenie edukacji i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność - naleganie, aby wszyscy przestrzegali polityki i zasad bezpieczeństwa obowiązujących w firmie.

Zasoby - zapewnianiezasobów fizycznych (narzędzi, sprzętu, materiałów itp.), aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie.

Wsparcie - tworzenie wspierającego i psychospołecznego środowiska pracy (harmonogramy, obciążenie pracą, uznanie itp.), aby pracownicy nie pracowali w nadmiernym stresie.

S - Zapewnienie nadzoru

Zacznijmy od podstaw. Jeśli sprawdzisz słowo "nadzorować" w słowniku Webstera, zobaczysz, że pochodzi ono od łacińskiego terminu "super-videre", co oznacza "widzieć". Przed powszechnym użyciem terminu "nadzorca", terminem używanym najczęściej był "nadzorca". Nadzorować teraz powszechnie oznacza:

  • Obserwować i kierować wykonywaniem zadania, projektu lub działalności.
  • Obserwować i kierować pracą kogoś.
  • Czuwać nad kimś w interesie bezpieczeństwa jego lub innych.