Pięć najważniejszych wskazówek, jak zwiększyć zaangażowanie pracowników

Kiedy pracownicy są w pełni zaangażowani w swoją pracę, jest bardziej prawdopodobne, że zaobserwujesz wzrost jakości i produktywności ich pracy, a także standardów bezpieczeństwa przestrzeganych podczas procesu.

Pracownicy są również szczęśliwsi, ponieważ zyskują większe poczucie celu w stosunku do tego, co osiągają każdego dnia - a wszyscy tego chcemy!

Oprócz odpowiedzialności moralnej, nasze obowiązki prawne wymagają również od pracodawców zapewnienia pracownikom rozsądnych możliwości stałego przyczyniania się do poprawy zdrowia i bezpieczeństwa.

Wskazówki dotyczące angażowania pracowników

#1

Wykorzystuj wiedzę posiadaną przez pracowników, zwłaszcza w fazie planowania zadania. Korzyści będą widoczne, gdy pracownicy będą później wykonywać zadanie, zwłaszcza przy ustalaniu realistycznych ram czasowych.

#2

Planując zadanie, pomyśl o osobach, które będą nad nim pracować. Pomyśl nawet o takich elementach jak wzrost czy rozmiar pracownika, np. pomyśl o pracownikach, którzy będą musieli pracować w ograniczonej przestrzeni.

#3

Kiedy zadanie jest w trakcie realizacji, często kontaktuj się z pracownikami i pytaj ich o postępy w realizacji zadania oraz o pomysły na ułatwienie pracy w przyszłości.

#4

Upewnij się, że masz wdrożony proces rejestrowania zgłoszeń problemów pracowników, zdarzeń potencjalnie wypadkowych i bezpiecznych działań. Pracownicy muszą mieć możliwość wyrażania swoich obaw i zgłaszania problemów.

#5

Przekazuj pracownikom informacje zwrotne na temat działań podjętych w związku z wcześniej zgłoszonymi obawami i nagradzaj pozytywne wyniki. Świetną okazją do tego są spotkania przedstartowe i pogadanki na temat narzędzi!