Dlaczego bezpieczeństwo elektryczne jest tak ważne?

Znaczenie bezpieczeństwa elektrycznego

Zagrożenia elektryczne zawsze były znane, a jednak poważne obrażenia, zgony i szkody majątkowe zdarzają się codziennie. Organizacje takie jak US Department of Labor i National Safety Council regularnie zestawiają statystyki i fakty. Poniższa tabela pokazuje, jak ważne jest bezpieczeństwo elektryczne.

Fakty

97% wszystkich elektryków zostało porażonych lub doznało obrażeń w pracy. Około 30 000 pracowników doznaje porażenia prądem elektrycznym rocznie. Rocznie dochodzi do ponad 3600 urazów kontaktowych powodujących kalectwo. Porażenia prądem są czwartą główną przyczyną śmiertelnych wypadków przy pracy. Co roku ponad 2000 pracowników trafia do ośrodków leczenia oparzeń z ciężkimi oparzeniami spowodowanymi łukiem elektrycznym. Szacuje się, że każdego dnia w USA dochodzi do 10 wypadków Arc-Flash. 60% zgonów w wyniku wypadków w miejscu pracy jest spowodowanych obrażeniami poparzeniowymi. Każdego roku ponad 1000 pracowników elektrycznych umiera w wyniku wypadków w miejscu pracy. Koszty medyczne na osobę mogą przekroczyć 4 miliony dolarów w przypadku poważnych oparzeń elektrycznych. Całkowite koszty jednego wypadku elektrycznego mogą przekroczyć 15 milionów dolarów. W roku 2002 obrażenia w miejscu pracy kosztowały Amerykanów 14,6 miliarda dolarów.

Moralne zobowiązanie do ochrony pracowników, którzy mogą być narażeni na zagrożenia elektryczne jest fundamentalne, ale istnieją czynniki prawne i inne, które wymagają, aby każdy zakład ustanowił kompleksowy program bezpieczeństwa elektrycznego. Spełnienie przepisów OSHA, zmniejszenie kosztów ubezpieczenia i minimalizacja przestojów i kosztów napraw są dodatkowe korzyści z programów bezpieczeństwa elektrycznego.

Kiedy występują usterki elektryczne, system elektryczny jest narażony na działanie zarówno sił termicznych jak i magnetycznych. Siły te mogą poważnie uszkodzić sprzęt i towarzyszą im pożary, eksplozje i silne wyładowania łukowe. Takie gwałtowne uszkodzenia często powodują śmierć lub poważne obrażenia personelu. Koszty napraw, wymiany sprzętu i leczenia mogą sięgać milionów dolarów. Ważnym czynnikiem są również straty w produkcji i zniszczone towary. Inne ważne czynniki obejmują koszty kar OSHA i postępowania sądowego.

Poważne awarie elektryczne mogą spowodować zamknięcie całego procesu lub zakładu montażowego, wysyłając setki lub tysiące pracowników do domu na całe tygodnie, na czas naprawy. Możliwe jest również, że jedno tragiczne zdarzenie może spowodować zamknięcie zakładu na stałe.

Wdrożenie i przestrzeganie dobrze opracowanego programu bezpieczeństwa elektrycznego będzie chronić pracowników i pracodawców przed :

  • Obrażenia personelu
  • Cytaty i grzywny OSHA
  • Zwiększone koszty ubezpieczenia i odszkodowań dla robotników
  • Utracone lub nieużyteczne materiały
  • Nieplanowane koszty naprawy lub wymiany sprzętu
  • Pozwy sądowe na wiele milionów dolarów
  • Możliwość bankructwa

Bezpieczeństwo elektryczne nie jest opcją - jest absolutnie konieczne zarówno dla pracowników jak i pracodawców

Nawet najprostszy system elektryczny może stać się niebezpieczny. Jeżeli nie zostaną wdrożone odpowiednie procedury, personel instalujący lub serwisujący te systemy jest często narażony na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, błysku łuku elektrycznego i wybuchu łuku elektrycznego. Eliminacja i/lub redukcja tych zagrożeń wymaga podstawowej wiedzy na temat obwodów elektrycznych. Poniżej znajduje się jej krótki przegląd.

Prąd elektryczny może być zdefiniowany jako przepływ elektronów przez przewodnik. Jest to zjawisko podobne do przepływu wody przez rurę. Siła elektromotoryczna, mierzona w woltach, powoduje, że prąd płynie podobnie jak pompa poruszająca wodę. Im wyższe ciśnienie wody i im większe rury, tym większy przepływ wody. W obwodach elektrycznych szybkość przepływu prądu mierzona jest w amperach, podobnie jak galony wody na sekundę. Rysunek 1 ilustruje prosty obwód.