Różne rodzaje substancji nadużywanych w miejscu pracy

Fakt, że niektórzy ludzie używają substancji takich jak alkohol lub nielegalne narkotyki, lub że niektórzy nadużywają leków na receptę, nie jest niczym nowym. Świadomość, że używanie i nadużywanie substancji może mieć wpływ na miejsce pracy, tak samo jak miejsce pracy może mieć wpływ na sposób, w jaki dana osoba używa substancji, jest jednak coraz bardziej akceptowana.

Wiele aspektów miejsca pracy wymaga czujności oraz dokładnego i szybkiego refleksu. Upośledzenie tych cech może być przyczyną incydentów oraz zakłócać dokładność i wydajność pracy.

Istnieje kilka rodzajów substancji, które mogą być nadużywane w pracy. Godne uwagi przykłady obejmują:

Alkohol

Czasami napoje alkoholowe są spożywane w pracy lub podczas lunchu w lokalnym barze. Pracownicy wracający do pracy mogą być wtedy pod wpływem alkoholu. Często skutki alkoholu spożytego poprzedniego wieczoru mogą utrzymywać się przez cały następny dzień, co ma szkodliwe skutki, zwłaszcza dla kierowców pojazdów i operatorów maszyn.

Legalne lub nielegalne narkotyki (środki odurzające)

Legalne narkotyki mogą być w formie leków dostępnych bez recepty, takich jak popularne środki przeciwbólowe lub silniejsze środki lecznicze przepisane przez lekarza. Nielegalne narkotyki (takie jak marihuana, heroina, kokaina itp.) mogą być zażywane przez osoby przebywające w miejscu pracy i poza nim.

We wszystkich przypadkach zażywanie takich narkotyków może mieć szkodliwy wpływ na daną osobę, nie tylko prowadząc do większego ryzyka podczas prowadzenia pojazdów lub obsługi maszyn, ale także wpływając na jej osobowość, reakcje i postawę. W związku z tym inni również mogą być narażeni na ryzyko.

Rozpuszczalniki

Wdychanie rozpuszczalników - które może wynikać z niekontrolowanego lub źle kontrolowanego stosowania substancji niebezpiecznej (np. czyszczenie rozpuszczalnikami i malowanie farbami) lub z celowego narażenia (np. "wąchanie kleju") - może wpływać na wydajność pracy danej osoby i szkodzić jej zdrowiu.

Zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa

Alkohol jest środkiem uzależniającym, który znacznie upośledza zmysły i czas reakcji, nawet w niewielkich dawkach. Historia społeczna w wielu krajach sprawiła, że jest on powszechnie dostępny, używany i nadużywany.

Jak już wcześniej wspomniano, "narkotyki" to bardzo szerokie pojęcie, które może być stosowane zarówno do leków legalnych, wydawanych na receptę, jak i nielegalnych. Niektóre leki na receptę i wiele nielegalnych narkotyków są również uzależniające.