Jak kontrolować ogień w butli

Pożary stanowią pilne i poważne zagrożenie dla użytkowników gazu. Bardzo rzadko przyczyną pożarów są butle, ale wszystkie butle gazowe są potencjalnie niebezpieczne w przypadku bezpośredniego kontaktu z ogniem.

Poddana długotrwałemu działaniu ciepła pochodzącego z ognia butla może w pewnych okolicznościach pęknąć z siłą eksplozji. Jeśli zawiera ona paliwo gazowe lub tlen, spowoduje to gwałtowniejsze spalanie i może doprowadzić do rozprzestrzenienia się ognia.

Siła spowodowana pęknięciem butli może spowodować powstanie latających odłamków, które mogą spowodować zniszczenie mienia i obrażenia personelu.

Plan awaryjny, opracowany w ramach obowiązków wynikających z Rozporządzenia o Reformie Regulacyjnej (Bezpieczeństwo Pożarowe), powinien uwzględniać te zagrożenia i ryzyko w ramach oceny ryzyka. Dlatego w przypadku zdarzenia należy postępować zgodnie z ustalonym planem.

Jeżeli butla z gazem jest bezpośrednio objęta pożarem

 • Ewakuować się na odległość co najmniej 200 metrów od butli.
 • Wezwać straż pożarną pod numerem 999.
 • Powiadomić sąsiadów w obrębie 200-metrowej strefy zagrożenia o niebezpieczeństwie.
  Poinformować firmę BOC dzwoniąc do Centrum Obsługi Klienta pod numer 0800 111 333.
 • Butle, które nie są bezpośrednio związane z pożarem i nie uległy nagrzaniu, należy jak najszybciej przenieść w bezpieczne miejsce, o ile jest to możliwe bez zagrożenia dla personelu. Upewnić się, że zawory butli są zamknięte.
 • Po przybyciu straży pożarnej należy wyjaśnić położenie i liczbę butli z gazem bezpośrednio uczestniczących w pożarze oraz nazwy gazów, które się w nich znajdują. Bez tych informacji straż pożarna nie może wejść na teren zakładu w celu opanowania sytuacji.

Po ugaszeniu pożaru

NIGDY nie należy przenosić ani używać butli, które były narażone na działanie ognia, dopóki straż pożarna lub BOC nie uzna, że jest to bezpieczne.

Butle z rozpuszczonym acetylenem (DA)

 • Po ugaszeniu pożaru butle z rozpuszczonym acetylenem, które brały udział w pożarze, muszą być chłodzone przez 24 godziny.
 • Straż pożarna ustanowi kordon na czas chłodzenia butli.
 • Należy dopilnować, aby w tym czasie nikt nie manipulował przy butli DA ani nie przeszkadzał w jej obsłudze. Straż pożarna poinformuje Państwa, kiedy będzie można bezpiecznie obchodzić się z butlą.
 • Po upływie 24-godzinnego okresu chłodzenia BOC zorganizuje odbiór butli DA.