Ofiara śmiertelna z powodu wybuchu gaśnicy

Gaśnice na pokładzie statku odgrywają istotną rolę w gaszeniu pożarów. W większości przypadków gaśnice przechowywane są oparte o ścianę lub gródź i nie poświęca się im zbyt wiele uwagi. W jednym z takich przypadków doszło do wypadku, w którym gaśnica odebrała życie załodze, która ją obsługiwała.

Śmierć nastąpiła na pokładzie tankowca podczas demonstracji prawidłowego użycia gaśnicy.

Podczas cotygodniowych ćwiczeń bezpieczeństwa, sprawny marynarz objaśniał zasady bezpiecznego posługiwania się gaśnicą, która nagle eksplodowała. Eksplodujące części przebiły się na wylot powodując poważne obrażenia, a następnie śmierć.

Mimo, że gaśnice były corocznie serwisowane zgodnie z harmonogramem konserwacji, przyczyną wypadku była korozja korpusu gaśnicy pod gumowo-stalową stopką ochronną. Woda dostała się do gumowo-stalowej okładziny, powodując poważną korozję.

W wyniku przeprowadzonegodochodzenia ustalono, że producent rozesłał do wszystkich użytkowników tego typu gaśnic ostrzeżenie, że coroczna kontrola powinna obejmować wizualne sprawdzenie dna butli po usunięciu gumowej lub stalowej stopki ochronnej.

Dlatego zaleca się, aby wyznaczony oficer na pokładzie przeprowadzał inspekcję religijną zgodnie z SMS lub instrukcjami producenta lub najlepiej zgodnie z zasadami inspekcji, w zależności od tego, które z nich są bardziej rygorystyczne.