Wymagania bezpieczeństwa podczas pracy na dachach o małym nachyleniu, w tym korzystanie z wyznaczonych obszarów

Prace na dachach o małym nachyleniu

Poniższe informacje dotyczą dachów o nachyleniu 3:12 (14 stopni) lub mniejszym.

Gdy prace wykonywane są w odległości mniejszej niż 1,6 m (6 stóp) od krawędzi dachu, pracodawca musi dopilnować, aby każdy pracownik był zabezpieczony przed upadkiem za pomocą systemu poręczy, siatki bezpieczeństwa, systemu powstrzymywania ruchów lub osobistego systemu powstrzymywania spadania.

Gdy praca wykonywana jest w odległości co najmniej 1,6 m (6 stóp), ale mniejszej niż 4,6 m (15 stóp) od krawędzi dachu, pracodawca musi zapewnić każdemu pracownikowi ochronę przed upadkiem za pomocą systemu poręczy, siatki bezpieczeństwa, systemu powstrzymywania ruchów lub osobistego systemu powstrzymywania spadania. Pracodawca może korzystać z wyznaczonego obszaru podczas wykonywania prac, które są zarówno rzadkie, jak i tymczasowe.

Gdy praca wykonywana jest w odległości 15 stóp (4,6 m) lub więcej od krawędzi dachu, pracodawca musi:

 • Zabezpieczyć każdego pracownika przed upadkiem za pomocą systemu poręczy, systemu siatki bezpieczeństwa, systemu ograniczającego przemieszczanie się lub osobistego systemu powstrzymywania spadania lub wyznaczonego obszaru. Pracodawca nie jest zobowiązany do zapewnienia ochrony przed upadkiem z wysokości, pod warunkiem, że praca jest wykonywana rzadko i tymczasowo oraz
  tymczasowa; oraz
 • Wdrożenie i egzekwowanie zasady pracy zabraniającej pracownikom wchodzenia na odległość mniejszą niż 15 stóp (4,6 m) od
  (4,6 m) od krawędzi dachu bez użycia zabezpieczenia przed upadkiem.

Wyznaczone obszary

Jeśli pracodawca korzysta z wyznaczonego obszaru, musi zapewnić, że:

 • Pracownicy pozostają w wyznaczonym obszarze podczas wykonywania czynności roboczych; oraz
 • Obwód wyznaczonego obszaru jest oznaczony linią ostrzegawczą składającą się z liny, drutu, taśmy lub łańcucha, która spełnia wymagania niniejszej sekcji.

Każda lina ostrzegawcza musi mieć minimalną wytrzymałość na zerwanie wynoszącą 200 funtów (0,89 kN). Najniższy punkt liny nie może znajdować się niżej niż 34 cale (86 cm) i nie wyżej niż 39 cali (99 cm) nad powierzchnią przeznaczoną do chodzenia. Linia ostrzegawcza musi być umieszczona w odległości nie mniejszej niż:

 • 6 stóp (1,8 m) od krawędzi dachu w przypadku prac, które są zarówno tymczasowe, jak i rzadkie,
 • 10 stóp (3 m) od prostopadłej, niezabezpieczonej krawędzi od ruchomego sprzętu mechanicznego, lub
 • 15 stóp (4,6 m) w przypadku innych prac.

Linia ostrzegawcza musi być wyraźnie widoczna z odległości 25 stóp (7,6 m) i z każdego miejsca w wyznaczonym obszarze.

Pokrywy

Pracodawca ma obowiązek dopilnować, aby każda osłona otworu w powierzchni przeznaczonej do chodzenia:

 • jest w stanie utrzymać bez uszkodzenia, co najmniej dwukrotność maksymalnego zamierzonego obciążenia, które
  które może być jednorazowo wywierane na pokrywę; oraz
 • jest zabezpieczona przed przypadkowym przesunięciem.