Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu środków kontroli dla prac na wysokości

Wszystkie prace na wysokości należy poddać ocenie ryzyka. Najlepszym sposobem zarządzania ryzykiem związanym z pracą na wysokości jest całkowite wyeliminowanie konieczności wykonywania pracy na wysokości.

Pracy na wysokości można uniknąć poprzez:

 • Modyfikację procesu pracy, np. mycie okien z ziemi za pomocą czyszczenia tyczek, a nie z drabin.
 • Modyfikację projektu, np. postawienie poręczy lub konstrukcji stalowej na poziomie gruntu, a następnie użycie dźwigu do umieszczenia stali i poręczy na miejscu.

W większości przypadków uniknięcie nie będzie jednak możliwe i konieczne będzie zastosowanie środków kontroli pracy na wysokości. Dokładny charakter środków kontrolnych należy określić podczas oceny ryzyka i będzie on zależał od różnych czynników.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy określaniu środków kontroli pracy na wysokości:

 • Charakter i czas trwania zadania, które ma być wykonane.
 • Poziom kompetencji osób, które mają być zaangażowane.
 • Szkolenie, które może być konieczne.
 • Planowanie i wymagany poziom nadzoru.
 • Sposoby dostępu i ewakuacji.
 • Przydatność sprzętu, który ma być używany, oraz jego konserwacja.
 • Wykorzystanie platform roboczych, poręczy i barierek.
 • Sprzęt ochrony osobistej, taki jak uprzęże i kaski.
 • Czy wymagany jest system zabezpieczający przed upadkiem z wysokości lub siatka.
 • Warunki pogodowe.
 • Stan zdrowia poszczególnych osób (np. zawroty głowy lub choroby serca).
 • Zgodność z odpowiednimi przepisami.

Wreszcie, należy zapewnić odpowiedni nadzór w celu zagwarantowania, że kontrole opracowane na etapie planowania są realizowane w praktyce.