Pisanie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy

Twoja firma musi posiadać politykę bezpieczeństwa i higieny pracy, a jeśli zatrudniasz pięciu lub więcej pracowników, polityka ta musi być spisana.

Większość firm określa swoją politykę w trzech częściach:

Deklaracja ogólnej polityki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy określa twoje zobowiązanie do skutecznego zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem oraz to, co chcesz osiągnąć.

W części dotyczącejodpowiedzialności określono, kto jest odpowiedzialny za konkretne działania.

Część dotyczącaustaleń zawiera szczegółowe informacje o tym, co należy zrobić w praktyce, aby osiągnąć cele określone w deklaracji w sprawie polityki bezpieczeństwa i higieny pracy.

W części dotyczącej ustaleń należy określić, w jaki sposób zostaną spełnione zobowiązania podjęte w deklaracji dotyczącej polityki w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa. Należy zamieścić informacje o tym, jak wyeliminować lub zmniejszyć ryzyko wystąpienia zagrożeń w miejscu pracy.

Aby pomóc w opracowaniu polityki, na stronie internetowej HSE (www.hse.gov.uk/risk)można znaleźć przykład i interaktywny szablon.

Dodatkowe ustalenia

Dodatkowe działania podejmowane w celu zarządzania zdrowiem i bezpieczeństwem powinny być przedstawione w części dotyczącej ustaleń. Mogą one obejmować:

  • szkolenie personelu;
  • stosowanie znaków w celu podkreślenia zagrożeń;
  • udoskonalony sprzęt bezpieczeństwa, taki jak osłony lub dodatkowy sprzęt ochrony
  • w tym gogle, buty ochronne lub odzież o wysokiej widoczności;
  • zastąpienie niebezpiecznych substancji chemicznych mniej szkodliwymi odpowiednikami;
  • lepsze oświetlenie;
  • antypoślizgowa podłoga.

Skoncentruj swoją uwagę na czynnościach, które mogą stanowić zagrożenie dla ludzi lub spowodować poważne szkody.

Co rozumiemy pod pojęciem "zagrożenie" i "ryzyko"?

Zagrożenie to coś w Twojej firmie, co może spowodować szkody dla ludzi, np. substancje chemiczne, elektryczność lub praca na wysokości. Ryzyko to szansa - niezależnie od tego, czy jest duża, czy mała - że zagrożenie może spowodować szkodę.