Cztery ogólne kategorie zasobów fizycznych w miejscu pracy

Zasoby fizyczne w miejscu pracy

Zanim przełożeni będą mogli uzasadnić stosowanie konsekwencji, powinni najpierw zapewnić swoim pracownikom środki i metody pozwalające na osiągnięcie ustalonych standardów wydajności.

Innymi słowy, pracodawcy i przełożeni powinni zapewnić niezbędne zasoby fizyczne, aby pracownicy mogli pracować bezpiecznie i zdrowo.

Istnieją cztery ogólne kategorie zasobów fizycznych w miejscu pracy:

1. Materiały:

Przełożeni mają bardzo ważny obowiązek zapewnienia najlepszych materiałów, aby pracownicy mogli wydajnie i skutecznie wytwarzać produkty lub świadczyć usługi. Surowce obejmują ciała stałe, ciecze i gazy.

Jeśli to możliwe, dostarczane materiały powinny być w jak największym stopniu wolne od zagrożeń.

2. Sprzęt:

Narzędzia, sprzęt i maszyny muszą być zaprojektowane tak, aby były odpowiednio zabezpieczone i posiadały zabezpieczenia przed awarią, aby zapobiec fizycznemu narażeniu na ruchome części itp. Nie mogą być wadliwe i odpowiednie dla zadania, do którego są używane.

Środki ochrony indywidualnej, zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości i urządzenia ochronne muszą być jak najlepszej jakości.

3. Środowisko:

Pracodawca musi zapewnić środowisko pracy, które jest bezpieczne i zdrowe dla pracowników pod względem niebezpiecznej atmosfery, hałasu, skrajnych temperatur, wilgotności i właściwego zaprojektowania stanowiska pracy.

4. Ludzie:

Tak, ludzie to też zasoby fizyczne. Ważne jest, aby przełożeni upewniali się, że pracownicy są w dobrej formie fizycznej, trzeźwi w pracy, nie nadużywają narkotyków.

Jeśli tak nie jest, mogą oni "stwarzać niebezpieczne warunki". Ignorowanie tych ważnych wymogów może mieć katastrofalne skutki, zwiększając ryzyko urazów i chorób w miejscu pracy.